Anders malmstenAktuellt

Famna söker medarbetare inom utveckling och kvalitet

Vill du hjälpa oss att utveckla den idéburna välfärden? Vi arbetar för att sektorn ska växa och behöver rekrytera en medarbetare för kvalificerat och strategiskt utvecklingsarbete.

Idag står idéburna aktörer i välfärden för cirka 3 procent. Till år 2030 tycker vi att det borde vara 10 procent, Tio2030!

Vi stöder våra medlemmar i deras ambitioner och kvalitetsarbete. Det sker dels genom kvalitetsnätverk och regionala nätverk, dels genom Famnas representation i olika fora med inriktning på utveckling av vård och social omsorg. Arbetet utförs i nära samarbete med våra medlemmar och andra intressenter inom idéburen sektor.

Famna har för närvarande 94 medlemmar varav några av de största är Ersta diakoni, Bräcke diakoni, Stockholms Stadsmission, Stockholms Sjukhem, Stiftelsen Stora Sköndal, Röda Korset och Rädda Barnen. Därutöver har vi många andra välkända medlemmar och välrenommerade aktörer som länge erbjudit medborgare och medmänniskor kvalificerad vård, social omsorg och utbildning utan vinstsyfte. Vår äldsta medlem (Stiftelsen Danvikshem) startade för 450 år sedan, men mera typiskt är att verksamheterna har bortåt 100 år eller mer på nacken, till exempel Stadsmissionerna som finns i alla större städer i vårt land. Bland verksamheter som tillkommit på senare tid finns till exempel tjej- och kvinnojourer, boenden för ensamkommande flyktingbarn, HVB-hem, äldreboenden och arbetsintegrerande sociala företag.

Idéburna organisationer har ofta vuxit fram när man sett brister och behov som varken offentliga eller privata aktörer har kunnat eller varit intresserade av att lösa eller möta. Innovation och nytänkande är starka drivkrafter bakom idéburen verksamhet.

Vill du bli en av oss?

Vi söker en senior medarbetare som tillsammans med generalsekreteraren, och i nära samarbete med ansvarig för medlemstjänster och påverkansarbete, ska arbeta med sektorns kvalitets- och utvecklingsfrågor.

Vi tror att du som söker har arbetat ett antal år på ledande positioner inom vård och social omsorg, alternativt inom arbetsintegrerande sociala verksamheter. Du har haft eget ansvar för kvalitetssäkring och/eller utvecklat processer för innovationer och nytänkande inom området.

Vi kan också tänka oss att en lämplig bakgrund är en befattning inom offentlig sektor med insyn i politiskt beslutsfattande, offentlig upphandling, LOV-system och idéburna offentliga partnerskap.

Du har akademisk utbildning men inte nödvändigtvis inom något vård- eller omsorgsyrke.

Du tycker att den idéburna sektorn verkar spännande och ser nya möjligheter, bland annat mot bakgrund av aktuella utredningar och förändringar (exempelvis nytt LOV-system inom Arbetsförmedling, utredningen om idéburna aktörer i välfärden (Dir 2018:46) som presenteras i december.

Du är beredd att arbeta både konkret och verksamhetsnära med nätverksmöten och andra aktiviteter för våra medlemmar, och långsiktigt för att uppnå mål som ligger framåt i tiden. Båda delarna krävs.

Du ser fram emot att få representera Famna i referensgrupper, i möten med myndigheter och med beslutsfattare på alla nivåer.

Kanske har du också erfarenhet av att ansöka om projektmedel och att leda projekt.

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid, men andra varianter kan diskuteras.

Vill du veta mer?

Hör av dig till Ulrika Stuart Hamilton, generalsekreterare, tel 08-546 949 33, ulrika.stuart@famna.org

Välkommen med din ansökan inklusive löneanspråk, senast 13 december till e-postadressen ovan.

Vi intervjuar fortlöpande så du behöver inte vänta till lucia!

Senast uppdaterad 2019-12-18

Fler nyheter från Famna