Anders malmstenAktuellt

Famna söker projektledare för tillväxtprojekt

Famna är riksorganisationen för idéburen välfärd i Sverige. Vårt uppdrag är att, tillsammans med våra medlemmar, bedriva informations- och påverkansarbete om frågor som rör utveckling och tillväxt inom idéburen svensk välfärd. Inom vårt uppdrag ryms även att stärka medlemmarnas systematiska kvalitetsarbete, att erbjuda utbildningsinsatser och deltagande i branschspecifika nätverk.

Famnas mål är att den idéburna välfärden ska står för 10 procent av välfärden år 2030, vi kallar målet Tio2030. I dag ligger den andelen på cirka 3 procent. Därför startar Famna nu ett projekt som ska öka förutsättningarna för tillväxt bland idéburna välfärdsaktörer.

Finansieringen kommer från Tillväxtverket. Målgruppen är medelstora idéburna aktörer/sociala företag som har en uttalad ambition att växa. Projektets mål är att öka idéburna aktörers/sociala företags affärsmässighet och på sikt bidra till att den idéburna välfärden växer som sektor. Projektet innehåller kompetensutvecklande insatser inom ekonomistyrning, affärsutveckling och effektmätning, liksom aktiviteter som syftar till gemensamt lärande, grupparbete och eget arbete i de egna organisationerna. Vid projektets slut ska alla deltagande organisationer ha tagit fram en tillväxtstrategi.

Tjänsten som projektledare

Tjänsten som projektledare på Famna är tidsbegränsad cirka tio månader och omfattar 50 procents arbetstid. Eventuellt finns möjlighet att gå upp i arbetstid genom ytterligare uppdrag inom Famna. Tjänsten är placerad på Famnas kansli i centrala Stockholm men innebär även en visst resande inom Sverige.

Arbetsuppgifter och ansvar

Som projektledare förväntas du självständigt kunna genomföra och leda alla delar i projektet, ofta i samverkan med andra intressenter, till exempel konsulter. Tjänsten ställer stora krav på att kunna ta eget ansvar och leda sitt eget arbete. Som projektledare ansvarar du för tids- och aktivitetsplan, genomförande och avslutning av projektet. Du planerar, arrangerar och faciliterar möten och workshops i samarbete med flera intressenter. Vidare kommer du att bistå projektets deltagare i att utveckla sina interna processer för organisationernas tillväxtarbete. Arbete med hållbarhetsaspekter (till exempel miljö, jämställdhet och mångfald) i planering, genomförande och uppföljning av projektet ingår också i tjänsten. Rapportering av projektets genomförande till finansiär och projektägare samt intern och extern kommunikation är ytterligare exempel på viktiga arbetsuppgifter.

För mer information: Victoria Engman Broadley, tel 08-54694938, epost victoria.engman@famna.org

Välkommen med din ansökan inkl löneanspråk till info@famna.org (skriv Projekt TTT i ärenderaden) senast 6 december.

Senast uppdaterad 2019-12-16

Fler nyheter från Famna