Aleksandra WassoAktuellt

Famna startar ny ESF-finansierad förstudie

ESF-rådet har inför kommande programperiod ESF+ 2021-2026 utlyst medel till förstudier som ska fungera som underlag inför kommande utlysningar. Famna har beviljats medel till förstudien Helhetsgreppet. Syftet är att Famnas framtida ESF-projekt ska utgå från de behov som medlemmarna identifierar tillsammans med de målgrupper som finns i deras verksamheter.  

 – Vi behöver fördjupad kunskap om våra medlemmars viktigaste områden och vilka utmaningar som kan kopplas till dessa. Famna har en viktig roll som samlande aktör med möjligheten att se kopplingen mellan individ-, organisations- och strukturnivå, säger Victoria Engman Broadley, sakkunnig idéburen välfärd på Famna. 

 Den primära målgruppen för studien Helhetsgreppet är ledning och anställda inom den idéburna sektorn i Stockholmsområdet. Den ska samla in kvantitativa data via enkäter och göra problemanalyser som kompletteras med intervjuer. Studien ska också identifiera vilka de viktigaste aktörerna är som behöver involveras för att hantera problem och dess grundläggande orsaker. 

  Vi planerar att dra gång redan i januari. Nu ska vi rekrytera en person som ska ansvara för förstudien, som ska löpa i nio månader, säger Victoria Engman Broadley. 

 55 av Famnas 96 medlemmar bedriver verksamhet i Stockholm och Mälardalen. Medlemmarna bedriver verksamhet inom vård, social omsorg, utbildning och arbetsintegrerande insatser. De sysselsätter tillsammans cirka 5 000 personer, engagerar cirka 20 000 frivilliga och möter sammanlagt cirka 20 000 individer dagligen.  

ESF-rådet har också beviljat medel till förstudier för Forum – idéburna organisationer med social inriktning och Famna-medlemmarna Blå Vägen, Hela Människan Botkyrka samt Rädda Barnen. 

 

 

Senast uppdaterad 2021-01-27

Fler nyheter från Famna