Anders malmstenAktuellt, Idéburet företagande, Medlemsnyheter

Famna Summit – möte för medlemmar som vill växa

Denna vecka hölls det första Famna Summit – en konferens för Famnas mellanstora medlemmar. Fokus för Famna Summit var tillväxt. Famna har satt upp som mål att den idéburna välfärden ska tredubblas i storlek till år 2030. Då ska de idéburna stå för 10 procent av välfärden. Målet formuleras därför ”Tio 2030”.

Vi frågade två av deltagarna varför de kommit till Famna Summit.

Joakim Hagerius är ordförande för Göteborgs Räddningsmission.

Joakim Hagerius, ordförande för Göteborgs Räddningsmission
– Vi har precis lämnat in vår första skolansökan. Vi vill ta över en kommunal skola i ett utsatt område i Göteborg för att expandera vår verksamhet. Inte för att det är ett mål i sig, utan för att vi ser att vi kan klara att ta oss an mer uppgifter. Kommunen klarar inte att lösa problemen i den här skolan själva, vi tror att vi kan göra ett bättre jobb.
Göteborgs Räddningsmission har en lång erfarenhet av att snabbt starta nya verksamheter när man ser problem i samhället. Under den stora flyktingvågen 2015 drog man snabbt igång en verksamhet för ensamkommande barn.
– Den verksamheten hade som mest 100 anställda. I dag har den avvecklats på grund av ändrad migrationslagstiftning. Men vi byggde också ett kvalitetssäkrat faddersystem med 300 volontära fadderfamiljer – och den verksamheten finns kvar. Det är ett bra exempel på hur en idéburen aktör snabbt kan bygga upp en verksamhet med tydliga mervärden som en kommun aldrig skulle kunna göra.
Göteborgs Räddningsmission vill växa inom områden där man ser att man kan göra skillnad. I dag bedriver de verksamheter för hemlösa, för EU-migranter och för barn till personer som är frihetsberövade. Bakom verksamheten står 27 olika kristna församlingar.
-Vi är bra på att snabbt skapa verksamheter och är innovativa i vårt sätt att lösa problem. Göteborgs Räddningsmission bedriver verksamhet där vi ser att vi behöver vara. Därför vill vi växa!

Magnus Rydberg är direktor för Stiftelsen Torpahemmet – Anna Kjellbergs minne i Jönköping.

Magnus Rydberg, direktor för Stiftelsen Torpahemmet – Anna Kjellbergs minne i Jönköping, i dagligt tal kallat Lindgården.
– Vi vill växa för att kunna attrahera personal och för att kunna utveckla verksamheten på ett bättre sätt. Idag bedriver vi äldreboende, trygghetsboende och hemtjänst på Lindgården i Jönköping, som fungerar väldigt bra. Men vi skulle behöva vara större för att kunna ha råd med anställda som arbetar med att utveckla verksamheten.
Magnus Rydberg beskriver att insikten om att man behövde större utvecklingskraft kom när kommunen sa upp avtalet med Lindgården för några år sedan. Då hade man bara äldreboende och styrelsen slogs av tanken ”vad händer om vi förlorar upphandlingen?”.
Diskussionerna i styrelsen ledde fram till att en direktor anställdes, något som inte funnits tidigare. 2016 började Magnus Rydberg på Lindgården.
– Tidigare såg kommunen på oss närmast som en kommunal verksamhet. När vi blev utsatt för upphandling började styrelsen diskutera vad man hade för ambitioner för framtiden och det ledde fram till insikten att vi behöver expandera.
Diskussionerna ledde även till att Lindgården gick med i Famna och började jobba mer strategiskt med sin verksamhet.
– Vi vill helst växa med fler trygghetsboenden och även fördubbla vår hemtjänstverksamhet. Det finns ett enormt behov av trygghetsboenden och hemtjänsten fungerar under LOV (lagen om valfrihet), så därför är det naturligt för oss att försöka utveckla dessa delar. Famna Summit kom vid en perfekt tidpunkt för oss. Jag tar med mig många idéer härifrån.

Senast uppdaterad 2019-08-27

Fler nyheter från Famna