Aleksandra WassoMedlemsnyheter

Famna Syd möter politiker i Skåne

Några av de aktiviteter som Famna Syd arrangerat under våren 2018 är öppna politikermöten. 14 maj hölls det öppet hus på Hyllie Park äldreboende och 1 juni stod Skåne Stadsmission värd för mötet. Birthe Wallin, direktor för Skåne Stadsmission berättade om organisationens verksamhet och dess roll som idéburen aktör i Skåne ur ett historiskt perspektiv. Henrik Hammar, styrelseledamot i Famna, modererade samtalet  om idéburen sektors förutsättningar för tillväxt. Samtalen med regionala och lokala politiker är viktiga, bland annat för att öka kunskapen om idéburen sektors roll i välfärden. God samverkan mellan idéburen och offentlig sektor på lokal och  regional nivå ger bättre möjligheter för de idéburna aktörerna att växa i rollen som välfärdsutförare.

 

Henrik Hammar, Famnas styrelse, modererar samtal med politiker i Skåne.

Famna syd bildades 2016 av medlemmar i Famna som driver verksamhet i Skåne och Blekinge. Syftet är dels att utbyta kunskap och erfarenheter, dels att driva påverkansarbete på lokal och regional nivå. Framförallt handlar det om att förbättra förutsättningarna för tillväxt och utveckling av idéburen sektor i Skåne och Blekinge.

Famna Syd består av alla de medlemmar i Famna som driver verksamhet i Skåne och/eller Blekinge. Följande organisationer har huvudkontor eller är helt stationerade i Skåne/Blekinge.

ATIM kvinnojour
Hyllie Park Äldreboende
Skåne Stadsmission
Valjeviken
Spelberoendes Förening

Senast uppdaterad 2018-06-12

Fler nyheter från Famna