Anders malmstenAktuellt, Medlemsnyheter

Famna tar ställning för effektivare överprövningar av offentliga upphandlingar

Tillsammans med Forum och Fremia har Famna nu skickat in ett remissvar på Finansdepartementets utkast till lagrådsremiss “En effektivare överprövning av offentliga upphandlingar”. I det gemensamma svaret tar Famna tydlig ställning för våra medlemmars intressen när vi tillstyrker samtliga förslag i utkastet.

Att överpröva offentliga upphandlingar är ett verktyg som Famnas, Forums och Fremias medlemsorganisationer sällan använder. Trots det genomförs det i Sverige flest överprövningsprocesser i hela EU, vilket tyder på att processverktygen till viss del missbrukas och medför höga och onödiga samhällskostnader. Famna ser positivt på hur lagrådsremissens förslag kan hjälpa till att vända på denna utveckling och hindra andra leverantörer från att använda överprövningsprocessen i strategiska syften, något som många medlemsorganisationer har lyft fram som ett problem.

De förslag som lyfts fram syftar bland annat till att minska eller snabba på antalet segdragna handläggningsprocesser eller fall som endast berör obetydliga formaliafel, något som i slutändan förhoppningsvis innebär att Sverige närmar sig en mer normal EU-nivå på antalet överprövningar. Famna anser att detta vore bra för våra medlemmar, inte minst då överprövningsprocesser som drar ut på tiden kan ha mycket negativa effekter på de personer som välfärdstjänsterna i slutändan syftar till att hjälpa.

Att kunna överklaga beslut är en viktig juridisk princip men det måste samtidigt göras en avvägning mot allmänhetens intressen, och Famna tror starkt på att lagrådsremissens förslag kommer att gynna både allmänhetens och våra medlemmars intressen genom att leda till snabbare och mer effektiva prövningar.

Du kan läsa Famnas, Forums och Fremias gemensamma remissvar här.

 

Senast uppdaterad 2021-06-03

Fler nyheter från Famna