Aleksandra WassoAktuellt

Famna uttalar sig om politikers löften till civilsamhället i Altinget

Två dagar innan valet publicerade Altinget en artikel om partiernas politik rörande civilsamhället och föreningslivet i Sverige. Den generella bilden är att partierna gärna pratar om civilsamhällets styrkor där men att verkligheten inte alltid hänger ihop med de positiva omdömena. Socialdemokraternas talesperson i civilsamhällesfrågor till och med säger att de vill att civilsamhället ska växa på bekostnad av offentlig verksamhet då de ibland kan göra ett bättre jobb.

 

Dock så menar både Ulrika Stuart Hamilton, generalsekreterare på Famna, och Patrik Schröder, samordnare för civilsamhällesfrågor på Fremia, att det inte är så det ser ut i praktiken. ”Vissa partier pratar fortfarande om ”folkrörelser”, andra om ”föreningsliv”, medan ”civilsamhälle” borde vara mer relevant. Annars får man inte med professionella aktörer, som idéburen välfärd.” citeras Ulrika Stuart Hamilton. Patrik Schröder säger att civilsamhällets seminarium i Almedalen drog till sig en stor publik och att många politiker vill gå från projektfinansiering till generella bidrag men ”(d)et är inte så verkligheten ser ut i dag.”

Samma dag publicerades även en debattartikel från Amanda Lind, riksdagskandidat och tidigare kultur- och demokratiminister där hon menar att Civilsamhällets organisationer borde få en permanent miljard som stöd för insatser inom integration, fritidsaktiviteter och för att skapa demokratiska mötesplatser. ”Civilsamhället spelar en nyckelroll för integrationen. Här möts människor med vitt skilda bakgrunder och förutsättningar och får möjlighet att växa och förbättra sitt lokalsamhälle samtidigt som man övar på demokratiskt beslutsfattande.”

 

Senast uppdaterad 2022-09-29

Fler nyheter från Famna