Anders malmstenMedlemsnyheter

Famna utvidgar sitt påverkansarbete

 

Vi söker nu en kvalificerad medarbetare för analys- och opinionsarbetet.

Famna bevakar politiska processer, beslut och omvärldsförändringar —
såväl på EU-nivå som nationellt och kommunalt/regionalt. Vi är remissinstans, medverkar i referensgrupper och rundabordssamtal samt har kontinuerliga kontakter med politiker och myndigheter i frågor som berör våra medlemmar.

Idéburen vård och omsorg upplever för närvarande ett starkt stöd i opinionen och det politiska intresset för vår sektor är stort. Dock händer alldeles för lite om vi inte själva är aktiva, för fram förslag och kommunicerar våra visioner.
Nu har vi ett gyllene tillfälle att flytta fram positionerna och se till att sektorn växer. Det kräver ett strategiskt, uthålligt, kunnigt och energiskt arbete.

Vill du bli en av oss och arbeta med det?

Då har du
–       Goda kunskaper om offentligt beslutsfattande
–       Erfarenhet av opinionsbildning
–       Goda insikter om eller egna erfarenheter av idéburen sektor
–       Akademisk utbildning
–       Förmåga att snabbt sätta dig in i nya frågor
–       God stilistisk förmåga på svenska och engelska
–       Breda kontaktytor bland relevanta aktörer inom politik, myndigheter, intresseorganisationer och vård och omsorg.

Senaste ansökningsdag är 1 december.

Välkommen att höra av dig med frågor eller en komplett ansökan, till

Ulrika Stuart Hamilton, generalsekreterare.
ulrika.stuart@famna.org
tel 08-546 949 33

 

(Publicerad 151120)

Senast uppdaterad 2015-11-20

Fler nyheter från Famna