Aleksandra WassoAktuellt, Idéburet företagande, Medlemsnyheter

Famna Väst och coronapandemin

Kafé för hemlösa som anpassats enligt smittskyddsregler, karantänboende för utsatta EU-medborgare, stödtelefon och frivilliga som handlar mat. Mitt i coronakrisen pågår verksamheter för utsatta personer trots att det är en tuff situation för medlemmarna i Famna Väst.

Emma Simonsson Vento, verksamhetschef Stiftelsen Gyllenkroken och styrelsemedlem i Famna.

I början av april frågade Famna Väst vad coronapandemin innebär för sina medlemmar – Basta Väst, Skyddsvärnet, Bräcke Diakoni, S:t Lukas Göteborg, Göteborgs stadsmission, Reningsborg, Räddningsmissionen, Vasahemmet, Stiftelsen Gyllenkroken och Svenska Röda Korset Göteborg.

– Medlemmarna beskriver en svår situation som säkert många andra idéburna aktörer känner igen sig i. Positiva signaler är det stora intresset vid nyrekrytering av vårdutbildad personal, och att det kommer in nya volontärer, säger Emma Simonsson Vento, verksamhetschef för Stiftelsen Gyllenkroken, som sammanställt svaren från Famna Väst.

Samhällsviktig verksamhet

Famna Västs medlemmar driver samhällsviktiga verksamheter som måste upprätthållas, till exempel halvvägshus och LSS-boenden. Flera organisationer har också dygnet-runt-verksamheter som inte går att prioritera ner. Några organisationer har fått eller tagit på sig corona-relaterade uppdrag, till exempel riktad handledning och informationsgivning.

Alla verksamheter har smittskyddsanpassats. Det innebär bland annat striktare rutiner kring vissa personer och att skyddsutrustning används. Men bristen på skyddsutrustning är ett faktum, konstateras i rapporten. I äldreomsorgen har man infört besöksförbud, och på vissa håll bedrivs isoleringsvård.

Önskemål – provtagning för personal

Samtliga verksamheter rapporterar om en hög sjukfrånvaro. Att planera bemanningen försvåras av att de anställda måste vara hemma vid förkylningssymptom. Ett önskemål är möjlighet till provtagning för anställd personal. Det pågår korttidspermitteringar också för administrativ personal och ledningar. I vissa verksamheter går man över till säsongsanställningar, och på grund av övertidstimmar ökar personalkostnaderna. Många volontärer som är över 70 år eller tillhör en riskgrupp kan inte längre medverka.

Färre uppdrag

Alla medlemmar ser en viss minskning av uppdrag från stat, region och kommun, till exempel arbetsträning från Arbetsförmedlingen, remisser till avgiftningskliniker och placeringar på anpassade boenden. Organisationerna märker också en ökad oro hos sina målgrupper, bland annat rapporteras att personer med psykisk ohälsa har fått ökade symptom. De medlemmar som är insamlingsorganisationer ser en risk att företagsgåvor kommer att minska efter 2020. Samarbetspartners i andra länder rapporterar om nedstängda verksamheter och försämrad ekonomi.

Senast uppdaterad 2020-05-18

Fler nyheter från Famna