Ingemar OlssonAlla nyheter, Famna Väst

Famna Väst: Politisk paneldebatt på tema idéburen välfärd

Ledande politiska företrädare från Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen diskuterar kring de idéburnas möjligheter inom välfärden i Västsverige.

Lokal: Arena Första Lång (Första Långgatan 17B, Göteborg)
Datum/tid: 5 september kl 14.00-15.00.

Anmäl dig till sara.nordenfelt@brackediakoni.se

Länk till Arena Första Långs eventsida här.

Senast uppdaterad 2018-08-17

Fler nyheter från Famna