Anders malmstenAktuellt, Idéburet företagande, Medlemsnyheter

Famnas årsmöte: Nya tillväxtmål. Nytt namn. Ny logga.

Mål för att växa: ”Tio 2030”

Målsättningen för idéburen sektors tillväxt är att nå 10% av välfärden till år 2030. Det var styrelsens förslag, och antogs av årsmötet.

Det är ett tufft mål, eftersom idéburna idag endast når ca 3% av välfärden. Den nivån har idéburna stått på de senaste decennierna. Att öka idéburnas andel av välfärden under det kommande decenniet innebär att idéburna behöver lyftas både internt och externt.

Internt behövs mer kraft och kunskap och tydligare ledarskap för tillväxt. Det behövs till exempel utbildningar och stöd på en rad om råden.
Externt behövs fortsatta förbättringar i regelverk, upphandlingar med mera och kräver stabilt lobbyarbete för att förändra villkoren till det bättre.

Famna – idéburen välfärd
Famna byter namn, delvis. Det nya är att Famna blir aktör inom ”idéburen välfärd”. Det är en utvidgad inriktning, att Famna ska kunna organisera idéburna aktörer inom hela välfärdsområdet, förutom social omsorg och vård. Flera av Famnas medlemmar driver redan skolor.

På årsmötet presenterades också en ny logotyp, som syns här:

Senast uppdaterad 2019-08-27

Fler nyheter från Famna