Aleksandra WassoAktuellt

Budskap till Stockholms stad: inkludera relevanta idéburna aktörer

Socialdemokraterna i Stockholm har lagt fram en motion med förslag på införandet av en handlingsplan för främjandet av ”sociala företag”. Kommunstyrelsen har låtit Famna tycka till om förslagen. Famna ställer sig positiva till förslaget om handlingsplan. Men det är bekymmersamt användande av begreppen. Förslaget signalerar en viss okunskap om civilsamhällets bredd, i allt från verksamhetsområden till associationsformer.

I Famnas synpunkter till kommunstyrelsen hänvisas berörda parter till utredningen Idéburen Välfärd SOU 2019:56, som enligt regeringens propositionslista är på väg att föreläggas Riksdagen som förslag 2022. Utredningen innehåller en definition av begreppet idéburen aktör som, om den tillämpas, skulle kunna jämna ut spelplanen mellan civilsamhällesaktörer och kommersiella aktörer.

Flera av Famnas medlemmar har upplevt en exkludering i samverkan och upphandling baserat på otillräcklig information och kunskap om innebörden av en idéburen civilsamhällesaktör hos myndigheter, företag, kommuner, regioner med flera. En enhetlig begreppsanvändning är en grundsten i förståelse för den idéburna sektorns roll och stora potential för att lösa samhällsutmaningar.

Famnas rapport “Helhetsgreppet – En studie av idéburna organisationers möjligheter och utmaningar att stötta människor till sysselsättning, utbildning eller jobb” lades med  som bilaga för att understryka att stadens tjänstepersoner och förtroendevalda gärna får förkovra sig i det material som idag finns tillgängligt. Studien visar tydligt hur på en rad åtgärder som bör tas tillvara i utvecklingen av Stockholms stads handlingsplan.

Läs hela dokumentet med Famnas synpunkter

Famnas rapport Helhetsgreppet 2021

Senast uppdaterad 2022-02-18

Fler nyheter från Famna