Anders malmstenAktuellt, Idéburet företagande, Kvalitet och utveckling, Medlemsnyheter

Famnas höstmöte: Idéburen identitet

 

Idéburen vård och social omsorg väcker stort intresse hos omvärlden. Politiker och beslutsfattare sneglar på idéburna verksamheter, tillsätter utredningar om framtidens välfärd och nämner då särskilt idéburen välfärd.

Media beskriver – ibland – idéburna välfärdsverksamheter och lyckas emellanåt träffa rätt.

Trots omvärldens intresse finns det fortfarande okunskap hos såväl politiker som media.

Famnas höstmöte går i diskussionens tecken. Med hjälp av forskare och egna verksamheter inleds en diskussion om hur vi själva ser på oss och hur vi vill förklara våra fördelar för omvärlden.

Höstmötet hålls 29 oktober i centrala Stockholm, på Postmuseum i Gamla Stan, kl. 9-16.

Det blir omvärldsanalys, forskning, praktiska exempel och diskussioner med vänner inom idéburen vård och omsorg.

På höstmötet avtackas tidigare generalsekreteraren Lars Pettersson, och så medverkar förstås nya generalsekreteraren Ulrika Stuart Hamilton.

Gratis för medlemmar och blivande medlemmar – men anmälan senast 20 oktober. Välkommen till en intressant dag!

Länk: Program och inbjudan

 

(Publicerad 150924)

Senast uppdaterad 2019-08-27

Fler nyheter från Famna