Anders malmstenAktuellt, Kvalitet och utveckling

Famnas Innovationsstöd i nytt Vinnovaprojekt

– Det är fantastiskt kul att vi kan fortsätta arbetet med PDU och samtidigt är det ett kvitto på att Famnas Innovationsstöd bidrar till utvecklingen av bättre vård och social omsorg, säger Truls Neubeck, ställföreträdande generalsekreterare på Famna._DSC2592_Famna_porträtt_web

PDU har under de senaste tre åren utvecklats som ett pilotprojekt, och det gemensamma arbetet inom Famna tillsammans med flera medlemsverksamheter har inneburit stora steg framåt för att stödja medlemmar i att identifiera, vidareutveckla och sprida innovationer från den idéburna sektorn.

Med Vinnova-stödet blir det möjligt att än mer vidareutveckla och sprida arbetet med en Personcentrerad Dokumentation och Uppföljning (PDU) inom social omsorg. Fortsättning på utvecklingsarbetet sker inom ramen för Famnas Innovationsstöd och i samarbete mellan Famna, Bräcke Diakoni, Solberga By, Alkit Communications och Högskolan i Jönköping.

PDU har i nuvarande form fått ett positivt mottagande, genom att PDU möjliggör en strukturerad dokumentation av en persons resurser och funktionstillstånd, och ger viktiga stöd inom social omsorg för att skräddarsy en persons individuella målsättningar och utvecklingsplaner.

I det fortsatta projektet kommer PDU utvecklas vidare genom att även använda klassifikation av socialtjänstens insatser (KSI).
Med detta projekt kommer arbetssättet i kombination med IT-stöd att ge fler av Famnas medlemmar en möjlighet att bedriva systematiskt arbete för att öka människors funktionstillstånd och självbestämmande.
Det innebär också att insatsernas effekt kan utvärderas och korrigeras efter personens mål och behov.
Samtidigt ger arbetssättet en möjlighet för de professionella inom verksamheterna att tillsammans med patienter och brukare ge värdefull återkoppling av vilka resultat som uppnås och på sikt även bidra till byggande av ny kunskap.

Projektet ingår i FRÖN – För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet från Vinnova.

Lite mer att läsa om PDU:
Här en artikel som innehåller flera förbättringsexempel från Famna-medlemmar. PDU framför allt i avsnittet där Louise från Bräcke Diakoni berättar om Anders, en person med demens som med hjälp av PDU fick möjlighet att hitta sina starka sidor och därmed kunde få värdighet och mer autonomi i livet.
Länk här

Senast uppdaterad 2019-08-27

Fler nyheter från Famna