Aleksandra WassoAktuellt

Famnas kommentar till regeringsförklaring och nya ministrar

Generalsekreterare Ulrika Stuart Hamilton

Generalsekreterare Ulrika Stuart Hamilton:

  • Idéburen välfärd nämndes inte i regeringsförklaringen eller Tidöavtalet, men de ministrar som får ansvar för våra frågor på Socialdepartementet är välkända för oss. Både Jakob Forssmed och Acko Ankarberg har varit för alla de steg som hittills tagits för att skapa tillväxt och utveckling för idéburen välfärd. Det välkomnar vi och kommer såklart uppmuntra att det fortsätter.

–  Eftersom två av de tre regeringspartierna (L och KD) röstade ja till propositionen om idéburen välfärd i våras, förutsätter vi att den positiva politiska inriktningen följs upp av den nya regeringen.

Det kommer vi självklart att bevaka noggrant och ligga på för att det inte ska prioriteras ned!

  • Vi har också förväntningar på den nya regeringen när det gäller att utveckla ett regelverk för Idéburet Offentligt Partnerskap, IOP. I våras motionerade flera av partierna att ”regeringen ska återkomma med förslag om IOP”. Nu efter regeringsskiftet finns chans att leverera på de yrkandena från finansutskottet i våras!
  • Bland reformer på hälso- och sjukvårdens område nämns att arbetet ska genomföras i ”samverkan med företrädare för patienter, professioner, regioner och privata vårdgivare”. Vi förutsätter att även idéburna vårdgivare inkluderas i det arbetet. Det gäller såväl omorganisation och nya roller för regionerna, som kompetensförsörjning, effektivitet och kvalitetsredovisning, fler vårdplatser, kortade köer och utbyggd primärvård.- På alla dessa områden vore ett ökat inslag av idéburna aktörer välkommet för utveckling av kvalitet, innovationer och patientfokus.

– Att regeringen ska ta ett särskilt tag om digitaliseringsfrågorna i vården är välkommet. Vi förutsätter även här att idéburna vård och omsorgsgivare involveras. I den delen noterar vi att arbetet ska ledas av civilminister Erik Slottner på finansdepartementet.

Senast uppdaterad 2022-10-27

Fler nyheter från Famna