Aleksandra WassoAktuellt

Famnas medlemmar kan delta i Ideell Arenas utvecklingsprogram Abeona

Ideell Arena erbjuder utvecklingsprogrammet Abeona till  styrelser och förtroendevalda. Abeona är ett forskningsbaserat utvecklingsprogram som främjar det strategiska ledarskapet i styrelser.

Styrelser har en central och avgörande roll för civilsamhällets utveckling. Det handlar om att värna organisationens idéer och värdegrund. Genom Abeona rustas du som styrelseledamot eller förtroendevald till att förhålla dig till omvärldens förändringar samtidigt som du får en fördjupad kunskap om den ideella sektorn och strategiskt styrelsearbete i ideella organisationer.

Upplägg

Programmet genomförs i första hand digitalt. Förinspelade föreläsningar och filmer med svenska och internationella forskare varvas med erfarenhetsutbyte och arbete i mindre grupper. Ett färre antal träffar sker fysiskt.

Innehåll

Programmet är utformat utifrån fyra övergripande teman:

  • Styrelsearbete i civilsamhället
  • Strategiska styrelsefrågor i civilsamhället
  • Omvärldens betydelse för strategiskt styrelsearbete
  • Trender och förändringar i styrelsens strategiska ledning av ideella organisationer

Omfattning

Programmet löper från september till maj och omfattar uppskattningsvis 90-100 timmars egenarbete fördelat mellan programmets olika delar.

Kostnad

Famnas medlemmar räknas som partner i Ideell Arena genom Famna för detta program, kostnad 10.000 kr (ordinarie pris är 22 000 kr). Kostnader för eventuell logi och resor tillkommer och ingår inte i programavgiften.

Anmälan

Anmäl dig till 2022/2023 års program här senast 1 augusti.

Antagningsbesked kommer att skickas ut löpande.

 

Mer information och anmälan här: Abeona – Ideell Arena

Senast uppdaterad 2022-08-26

Fler nyheter från Famna