Anders malmstenAktuellt, Medlemsnyheter

Famnas och Forums gemensamma medlemsmöte: Positivt att gå vidare med en ny organisation

125 medlemmar i Famna, Forum och en rad andra inbjudna organisationer ägnade en heldag åt att diskutera för- och nackdelar med att skapa en ny, större och starkare organisation för den idéburna sektorn. Slutsatsen efter mötet: Låt oss gå vidare!

Famnas och Forums två ordföranden, Martin Ärnlöv och Patrik Schröder, inledde dagen med att ge bakgrunden till det kombinerade medlemsmötet: Den idéburna välfärden i Sverige är liten och svag, vilket till stor del är självförvållat.

– Det brukar vara motståndare som använder taktiken att söndra och härska. Men här lyckas vi med det själva. Vi är så många organisationer inom civilsamhället att politiker och andra beslutsfattare inte förstår vem de ska prata med, framhöll Martin Ärnlöv.

Inger Helene Venås, direktör för den norska organisationen Virke ideell og frivillighet, berättade om vilka framgångar man kan nå om man har en mycket starkare organisation.

Vilken kraft som den idéburna sektorn får om den samlas visade dagens internationella talare, Inger Helene Venås som är direktör för den norska organisationen Virke ideell og frivillighet. När hon talade om de sex anställda som jobbade med politisk påverkan eller de 45 juristerna som arbetade i organisationen gick det ett sus genom publiken. Men mest imponerande var nog när hon visade att hur Virke ideell og frivillighet hade lyckats få den senaste valrörelsen i Norge att till stor del handla om hur den idéburna sektorn ska växa.

Eftermiddagen ägnades åt gruppdiskussioner och en avslutande dryg timme när Patrik Schröder och Famnas generalsekreterare Ulrika Stuart Hamilton ledde en gemensam diskussion.

– Det som samhället efterfrågar, det är idéburet. Vi behöver därför tänka större och då behöver vi bli starkare, framhöll Mats Pertoft, tidigare riksdagsledamot (MP) och styrelseledamot i Famna.

125 representanter för medlemmar i Famna och Forum samlades tillsammans med inbjudna från en rad organisationer inom civilsamhället för att prata om hur en ny gemensam organisation skulle kunna se ut. Patrik Schröder, Forum och Ulrika Stuart Hamilton, Famna höll samman den avslutande gemensamma diskussionen.

Många talare framhöll att den stora fördelen med en större och starkare organisation är att den idéburna sektorn skulle kunna ta en större plats i debatten och förhoppningsvis kunna påverka samhällsutvecklingen i högre grad än i dag.

Men att det finns svårigheter med att slå samman flera olika organisationer framkom också. Den fråga som väckte störst engagemang är vad det skulle innebära om inte bara Famna och Forum gick samman utan om även arbetsgivarorganisationer som KFO och Idea också var med om att skapa en ny organisation. Vad händer då med dem som är medlemmar i Famna eller Forum men vill kvarstå som medlemmar i en annan arbetsgivarorganisation?

”Kan vi göra detta i två steg?”, ”Kan vi ha en övergångstid?” var funderingar som flera talare var inne på.

– Det återstår mycket arbete, konstaterade Patrik Schröder, när han sammanfattade diskussionen. Vi har tillsatt en styrgrupp med cheferna från Forum, Famna, Idea och KFO. Vi får nu arbeta vidare med utgångspunkt från alla de svar vi fått här idag. Vi har också en referensgrupp med representanter för en rad organisationer som är intresserade av att följa vårt arbete och komma med synpunkter för fortsättningen. Nästa steg är att börja mejsla ut vilka beslut vi bör ta på våra årsmöten till våren.

Senast uppdaterad 2020-01-29

Fler nyheter från Famna