David HellqvistAktuellt

Famnas och Fremia svarar på utredning om skyddad yrkestitel för undersköterskor

Från och med 1 juli 2023 kan de som vill ansöka om skyddad yrkestitel som undersköterska. Detta kommer sig av en längre diskussion som sedan 2016 förts mellan olika inblandade parter då man anser att kompetens behöver säkerställas för att kunna förbättra patientsäkerheten, höja status och attraktion till yrket, samt förbättra villkoren för de som innehar titeln genom att rollen och ansvarsområdet blir mer avgränsat och tydligt.

Socialstyrelsen fastställde hur denna övergång till skyddad yrkestitel skulle se ut och skickade detta på en remiss som nådde både Famna och Fremia, och till vilken vi författat ett gemensamt svar.

Kortfattat så anser Famna och Fremia att förslagen är välavvägda, men att det finns vissa detaljer som kommer göra det svårt för idéburna aktörer att hitta personal, samt ha råd med att ombilda den personal de redan har för att de ska kunna klassificera sig som undersköterskor efter att förändringen gått igenom. Speciellt kommer det bli svårt att uppfylla bestämmelsen om att den fasta omsorgskontakten i hemtjänsten ska ha den skyddade yrkestiteln undersköterska från den 1 juli 2023. Detta kan till och med vara omöjligt att leva upp till för många fristående omsorgsgivare.

Vårt fulla remissvar tillsammans med Fremia går att finna här!  Mer information om processen går att finna på Fremias webbplats som ni finner här! Där kan ni även se ett webbinarium där Socialstyrelsen.

Senast uppdaterad 2022-10-27

Fler nyheter från Famna