Aleksandra WassoGeneralsekreterarens blogg

Famnas regering

Alla undrar vilka som kommer att styra Sverige de närmaste åren och vilken politik det blir på de områden där vi särskilt påverkas i våra verksamheter. Jag har deltagit i ett par eftervalsanalyser med ungefär samma slutsatser: delar av civilsamhället kommer att drabbas av nedskärningar i budgeten, folkbildningen får räkna med stora förändringar, det internationella biståndet minskar och vi måste alla vara vaksamma mot förslag som gör att civilsamhällets självständighet och oberoende kringskärs. Vad idéburen välfärd kan vänta sig mer specifikt givet valresultatet och den nya regeringen återkommer jag till.

Istället tänkte jag avvika från den allmänna regeringsspekulationsivern och skriva om Famnas egen regering: styrelsen.

I veckan blev jag intervjuad av Socialstyrelsen om vårt statsbidrag. En av frågorna rörde huruvida Famna till någon del bedrivs med ideella krafter. Svaret är ja! Får volontärerna någon form av ersättning? Svaret är ja, en jullunch!

Måhända var inte de statligt anställda utvärderingsbyråkraterna så imponerade av arvoderingen, men det är helt sant. Famnas elvahövdade styrelse arbetar gratis åt organisationen, år ut och år in. Upptagna chefer för stora och mellanstora medlemsorganisationer, f d politiker med flera andra förtroendeuppdrag, rektorn för civilsamhällets egen högskola och en välrenommerad advokat avsätter tid för att utveckla Famna. Det är en stor styrka för den idéburna sektorn. Det är också ett stort stöd för mig i mitt jobb som generalsekreterare. Vilka de är kan ni förstås se på sidan som presenterar styrelsen via denna länk.

Strategiska styrelsefrågor i stöpsleven

Vad är det då för aktuella frågor som ligger på styrelsens bord?

Hur ser strategin ut framåt när vi nu fått igenom de lagändringar i LOU Och LOV som vi så länge arbetat för? Hur säkrar vi Famnas egen finansiering så att vi kan bli den kunskapsorganisation vi strävar mot? Vilka styrkor och svagheter ser styrelsen i Famnas konstruktion? Behöver vi gå samman med andra för att nå våra mål? Hur kan vi bättre bidra till att idéburna aktörer växer så att vårt mål om Tio2030 kan nås? Hur blir vi fler?

En del av dessa frågor diskuterades vid senaste styrelsemötet då en preliminär verksamhetsplan för 2023 antogs. Varför preliminär? Jo, för vi vet aldrig förrän en bit in på verksamhetsåret huruvida vi får något statsbidrag eller inte, och i sådana fall hur stort det blir.

När Sverige fått en ny regering som presenterat sin politik och statsministern läst upp regeringsförklaringen i Riksdagen kommer vi att noggrant gå igenom hur politiken förväntas påverka idéburen välfärd. På kansliet arbetar vi också med en genomlysning av valresultaten i regioner och kommuner och följer noggrant vilka majoriteter som bildas under hösten. När det är klart vidtar aktivt påverkansarbete också på de nivåerna.

Mer om det i nästa blogg!

Senast uppdaterad 2022-09-29

Fler nyheter från Famna