Anders malmstenAktuellt, Idéburet företagande, Medlemsnyheter

Famnas remissvar på Välfärdsutredningens ”Ordning och reda i välfärden”

Famna har gett synpunkter på Välfärdsutredningens huvudbetänkande ”Ordning och reda i välfärden” (SOU 2016:78).

Ett par av synpunkterna:
* Famna vill att idéburen sektor undantas från vinstregleringen.
* Famna anser att förslagen när det gäller kapitalförsörjning är otillräckliga och 
bör utredas ytterligare; t ex bör möjligheterna att använda Arvsfondens kapitalstock som säkerhet för expansionskapital i idéburna verksamheter noggrant analyseras.

Famnas remissvar finns på länk här.

Välfärdsutredningen ”Ordning och reda i välfärden” finns på länk här.

Senast uppdaterad 2019-08-27

Fler nyheter från Famna