Anders malmstenAktuellt, Idéburet företagande, Kvalitet och utveckling

Famnas replik på DN debatt: ”Stärk den idéburna välfärdssektorn”

Famna replikerar på DN-debatt att om Nils Karlsson och Mattias Lundbäck från Ratio (18/1) menar allvar med att det ska finnas äldreboenden, kvinnojourer och vårdcentraler som drivs idéburet så behöver dessa samtidigt tillgång till nationella utvecklingsstrukturer liknande de som i dag finns för kommuner och landsting, skriver Truls Neubeck och Karin Svedberg, kvalitetsansvarig respektive FoU-samordnare på Famna.

Läs hela repliken här

Senast uppdaterad 2019-08-27

Fler nyheter från Famna