Anders malmstenMedlemsnyheter

Famnas testbädd beviljad av Vinnova

Vinnova har beslutat att bevilja Famnas projekt Testbädd för personcentrerad vård och social omsorg med fokus på behovsdriven innovationsutveckling.

Ur motiveringen:

“VINNOVA har beslutat att bevilja er ansökan om fortsatt finansiering med följande motiv
och rekommendationer:
Famnas testbädd för en personcentrerad vård och social omsorg följer den idéburna
målsättningen för icke-vinstdrivande vård och omsorg som riksorganisationen Famna
företräder. Testbäddens möjlighet att sprida lärande och resultat från testprojekten, så väl till
Famnas medlemmar som organisationer utanför, anses vara mycket god. Kompetent
projektledning och styrgrupp samt den interaktiva kontinuerliga följeforskningen stärker
projektets genomförande. Vår bedömning är att testbädden har stor potential att uppnå
utlysningens resultatmål.”

– Nu har vi två år till att visa vad idéburna innovationer kan bidra med, säger Thomas Scnheider, projektledare för Famnas Testbädd och kvalitetschef på Bräcke diakoni.

 

Läs om Famnas testbädd här

Senast uppdaterad 2014-10-06

Fler nyheter från Famna