Anders malmstenAktuellt, Kvalitet och utveckling

Famnas Utvecklingsamtal 2014

En mötesplats för lärande och utveckling av idéburen vård och social omsorg 4 juni 2014.Famnas utvecklingssamtal handlar om förbättringar i vårdens och omsorgens vardag, om innovationer för en personcentrerad vård och omsorg, om ledarskapsutveckling och om idéburet företagande som en affärsmodell för framtiden. Dagen är också avslutningskonferens för vårt ESF-projekt, Famnas utvecklingsprogram för ledarskap och kvalitet.

På Famnas utvecklingssamtal har du möjlighet att möta och samtala med

• Jackie Lynton, Head of Transformation, NHS Horizons, England. Jackie är en av personerna bakom Change Day och har stor erfarenhet av att driva förändringar inom vård och omsorg.

• Göran Henriks, Utvecklingsdirektör, Landstinget i Jönköpings län. Göran har jobbat med Famna att bygga upp Värdeforum och är en internationellt erkänt ledare inom utveckling och innovation.

• Mikrosystemteam som deltagit i Famnas Värdeforum. Över 150 medarbetare har förbättrat vården och omsorgen med allt från förebyggande arbeten inom äldreomsorgen till utveckling av ledningssystem och mätningar.

• Famnas testbädd för en personcentrerad vård och omsorg, den enda av Vinnovas testbäddar för innovationer i vård och omsorg som drivs av idéburna aktörer.

• Fler vägar och värden i vården – ett projekt som vill skapa möjligheter att starta fler idéburna företag inom vård och social omsorg.

• Forskare och lärare från olika högskolor som delar erfarenheter från akademisk ledarskapsutbildning.

• Politiker och beslutsfattare som påverkar framtidens vård och omsorg.

Länk till inbjudan och programkatalog:
Famnas utvecklingssamtal 2014 senaste version

Senast uppdaterad 2019-08-27

Fler nyheter från Famna