Anders malmstenAktuellt

Fem söker civilsamhället

Under våren kan du stöta på någon av de fem praktikanter som fram till sommaren finns hos Famna och våra kontorsgrannar och samarbetspartners Forum – idéburna organisationer med social inriktning och Giva Sverige. För att du ska veta lite mer om dem frågade vi varför de sökt praktik i civilsamhället och vad de hoppas lära sig under praktikterminen. Så här svarade de fem.

Giva Sveriges generalsekreterare Charlotte Rydh berättar om organisationen för årets praktikanter. Från vänster Maria Krylova, Emilia Velin Pastén och Emelie Jirevall (ny vikarie på Giva Sverige).

Fler praktikanter. Från vänster Tarik Yacine Belaid, Amanda Lindblom och Love Hansson.

Love Hansson, Famna
Utbildning: Kandidatexamen i global utveckling, pågående masterutbildning i global politisk ekonomi.
Uppdrag: Involverad i Nystaprojektet, planering och kommunikation, samhällsanalys och medlemsservice. Underlag till generalsekreteraren inför till exempel politikermöten. 

”Jag är mycket intresserad av politik och samhällsutveckling. Civilsamhället, framförallt ett starkt och vitalt sådant, framstår för mig som en essentiell del av ett friskt och välfungerande samhälle. Dessutom känns det kul att få komma mycket närmare viktiga frågor som kan ha en avgörande betydelse och ett högt värde i många människors liv, speciellt eftersom jag ofta har fått studera politik på ett mycket mer generaliserande och abstrakt plan.”

”Min förhoppning är att vara en god och hjälpsam arbetskamrat och göra nytta för Famna och medlemmarnas intressen under praktikterminen. Sedan hoppas jag, i och med distansen mina studier ibland innebär, att få en mer direkt kontakt med civilsamhället och politiken och lära mig mer om hur man kan få till en positiv samhällsutveckling i praktiken.”

Tarik-Yacine Belaid, Famna
Utbildning: Kandidatexamen i internationella relationer, pågående masterutbildning i statsvetenskap med inriktning krig och fred.
Uppdrag: Läsa och föredra statliga utredningar, Nystaprojektet Team Välfärd samt stöd och underlag till Victoria Engman Broadley.

”Jag har redan erfarenhet från både offentlig och privat sektor. Jag sökte mig därför till den idéburna sektorn för att bredda min kompetens. Den idéburna sektorn är väldigt spännande och viktig för frågor som rör välfärd, en fråga som länge engagerat mig. Det är dessutom en sektor som är under framväxt och jag är glad att få vara med på några etapper av den resan.”

”Jag hoppas att under praktikterminen först och främst få en djupare och bredare förståelse för civilsamhällets roll i vårt samhälle. Jag hoppas också på att få en god insikt i hur arbete utförs på kanslinivå samt hur det politiska påverkansarbetet går till i praktiken.”

Amanda Lindblom, Giva Sverige
Utbildning: Kandidatexamen i medie- och kommunikationsvetenskap.
Uppdrag: Kommunikation och marknadsföring.

”Jag brinner för människan och människans rättigheter i samhället. Jag håller mig ständigt uppdaterad om många organisationers arbete och därför ville jag vända mig till civilsamhället i min praktik.”

”Under praktikterminen hoppas jag att få lära mig mer om hur man läser av en målgrupp och levererar en effektiv och bra kommunikation. Jag vill också få en inblick i hur det är att jobba som branschorganisation och kommunicera med sina medlemmar. Jag vill även utveckla mina kreativa sidor genom att få chans att illustrera och designa.”

Emilia Velin Pastén, Giva Sverige
Utbildning: Kandidatexamen i internationella samhällsstudier med inriktning samhällsanalys och politik, pågående masterutbildning i statsvetenskap på Stockholms universitet.
Uppdrag: Varierande arbetsuppgifter.

”Jag sökte praktik i civilsamhället främst för att jag ser det som ett utmärkt tillfälle att bredda min kompetens. Jag har tidigare jobbat inom den offentliga sektorn och har under den senaste tiden blivit intresserad av intressepolitik och arbetet med att forma politik till praktik. Jag ser civilsamhället som ett område där en stor del av arbetet går ut på att forma politiska ställningstaganden till praktik i olika former.”

”Under praktikterminen hoppas jag att få insikt i hur Giva Sverige som branschorganisation arbetar, specifikt hur de utvecklar metoder för insamling. Dessutom hoppas jag få en bredare förståelse för civilsamhället och dess betydelse.”

Maria Krylova, Forum
Utbildning: Master i statsvetenskap.
Uppdrag: Nystaprojektet, Team Demokrati.

”Civilsamhället är något som länge har engagerat mig, både i arbete och studier. Jag har jobbat med en hel del välgörenhet, ungdomsprojekt och lite volontärarbete. På så vis har jag fått inblick på gräsrotsnivå i vilka utmaningar människor i civilsamhället ställs inför och vad som skulle kunna göras för att underlätta arbetet.”

”Jag hoppas att under praktikterminen lära mig hur en organisation som Forum sammanför sina medlemsorganisationer så att man tillsammans bildar en stark grund för projekt i civilsamhället. Det är spännande att se hur samarbetet tar sig olika former och fyller olika funktioner. Dessutom tänker jag att jag kommer att lära mig en hel del mer om civilsamhället också.”

Senast uppdaterad 2021-02-24

Fler nyheter från Famna