Aleksandra WassoAktuellt

Finansutskottet vill se bättre stödpaket till civilsamhället

Riksdagens finansutskott behandlade nyligen ett par förslag som rör civilsamhället. Regeringen föreslår utökade anslag på 60 miljoner kronor till den ideella sektorn, och oppositionen vill se en större flexibilitet i bidragsgivningen och ett särskilt omställningsstöd till civilsamhällets organisationer. Ett enigt finansutskott ställde sig bakom att regeringen ska återkomma med ett nytt förslag som är bättre anpassat till civilsamhällets behov.

Regeringen motiverar sin proposition med att ”organisationer som bedriver verksamhet som riktar sig till människor i socialt särskilt utsatta situationer rapporterar om en ökad efterfrågan från delvis nya grupper som drabbats av exempelvis ohälsa, arbetslöshet och bostadslöshet till följd av spridningen av covid-19.”

Med anledning av regeringens proposition lämnade Kristdemokraterna in en motion som bland annat lämnar förslag på fler åtgärder för civilsamhällets organisationer.

Här kan du läsa mer om förslagen som rör den extra ändringsbudgeten för 2021 med anledning av coronaviruset.

Senast uppdaterad 2021-03-24

Fler nyheter från Famna