Aleksandra WassoGeneralsekreterarens blogg

Finns omvärlden kvar?

Pandemin har gjort oss till nationella stugsittare. Tidigare träffade jag mina nordiska kolleger med jämna mellanrum och utbytte erfarenheter, argument och kunskaper som var bra att ha i arbetet. I mars 2020 träffades vi i Falköping, men det är nästan två år sedan min senaste tjänsteresa utanför landets gränser.

Men nu blir det av. Danska Altinget i samarbete med Nordiska ministerrådet och tankesmedjan Måndag morgon ordnar i november en stor konferens i Köpenhamn där civilsamhällets roll och framtid ska dryftas. Jag hoppas få träffa kolleger från alla nordiska länder. Det känns som en nystart, kanske lite som Nysta fast på nordisk nivå. Förberedelserna är ambitiösa med forskningssammanställningar av läget i alla nordiska länder. Särskilt intressant ska det bli att träffa finländska civilsamhällesföreträdare. I vårt nätverk tidigare har det främst varit Norge och Danmark som Famna haft utbyte med.

Så ja, omvärlden finns kvar och det är dags att lyfta blicken igen efter 18 månader av mer nationellt fokus!

Och medlemmarna i verkligheten?

Det är också bortåt två år sedan jag hade möjlighet att besöka medlemmar (med ett enda undantag hösten 2020 hos Young Solidarity Foundation som jag skrev om i bloggen då) – även det ska det bli ändring på nu. Famnas alla engagerade och trevliga högskolepraktikanter ska också i större utsträckning nu få tillfälle att se idéburna verksamheter i verkligheten. Först ut i en serie studiebesök blir Famnas allra äldsta medlem: Danvikshem, eller mer formellt Stiftelsen Danviks Hospital, grundad av Gustav Vasa 1551! Det nuvarande huset byggdes 1915 och alla som åkt båt in till Stockholm har kunnat se det från sjösidan – en ståtlig byggnad med tinnar och torn som emellanåt sägs misstas för att vara Stockholms slott.

Dock är det vad som händer på insidan som är det viktiga, och jag vet att Danvikshem är ett mycket uppskattat äldreboende. Trots pandemin har man dessutom kunnat genomföra nybyggnationer och öppnat 29 nya platser för personer med demenssjukdom.

Efter detta inledande studiebesök följer andra verksamheter. En del av studiebesöken kommer att dokumenteras på webbplatsen.

Vad tycker politikerna?

Senast vi undersökte vad kommun- och landstingspolitiker (som det hette då) visste om den idéburna sektorn var förra mandatperioden. Då visade det sig att de i stort sett alla, från vänster till höger, var positivt inställda, att de hade en överdriven uppfattning om sektorns storlek och att de gärna såg oss växa till en ännu större andel i välfärdsmixen än vårt eget tillväxtmål. Famnas stämma beslutade 2018 att sektorn borde gå från cirka 3 till 10 procent till år 2030 och kallade målet för Tio2030.

Nu gör vi en ny undersökning som vi ber ordförande i fullmäktigegrupper och förtroendevalda i relevanta nämnder i kommuner och regioner att besvara. Vi har också en särskild fråga till riksdagsledamöter. Jag ser med stor spänning fram emot att ta del av resultatet. Har utredningen om idéburen välfärd satt några spår? Har vi lyckats få upp några av våra frågor lite högre på dagordningen? Är kunskapsläget bättre eller sämre denna mandatperiod? Svaren kommer att avgöra hur vi lägger upp en del av opinionsarbetet under valåret 2022.

Och hur har det gått med tillväxten?

Varje år samlar vi in alla medlemmarnas årsredovisningar och går igenom omsättning, antal anställda, ekonomiskt överskott och andra nyckeltal som visar på en aggregerad nivå hur det gått. För detta arbete har vi stor hjälp av PwC. Resultatet presenteras i vår årliga Tillväxtrapport. Fjolåret var ju mycket speciellt på grund av coronan. Vissa fick avsevärt mer att göra än normalt och andra stod periodvis med tomma platser i till exempel särskilda boenden eller daglig verksamhet. Summan av allt detta presenteras om någon månad.

Senast uppdaterad 2021-12-07

Fler nyheter från Famna