Anders malmstenGeneralsekreterarens blogg

Fjärilseffekt eller kaosteori?

”En kines äter en fladdermus i Wuhan och ett halvår senare åker jag inte till Almedalen för första gången på många år”, skrev en vän till mig på Facebook. Han kallade det för kaosteori i praktiken. De exakta orsakssambanden lämnar jag åt forskare att utröna. Faktum kvarstår att politikerveckan i Visby är inställd liksom så mycket annat denna sommar. Alla vet varför.

Var står vi nu? Coronahanteringen startade i mars vid vår Falköpingskonferens och har fortsatt hela våren och försommaren. Vi har gång på gång ryckt ut för att få regering och riksdag att justera i krisstöden så att de åtminstone i någon del också ska passa idéburna aktörer (korttidspermitteringar, omställningsstödet). Vi har lagt fram två rapporter tillsammans med  Forum och Giva Sverige med analys av läget för civilsamhället och en lång rad förslag på åtgärder. Vi har haft möten med statsråd om dessa förslag. Vi har fått visst gensvar hos vissa partier och hos vissa riksdagsledamöter. Vi har tillsammans med Vårdföretagarna lyckats få inskrivet i förordningen som styr statsbidragen till regioner och kommuner att också idéburna vård- och omsorgsgivare ska kunna få del av dem.

Finns det också en fjärilseffekt? En liten förändring i en detalj som orsakar stora förändringar någon helt annanstans? Kan Famna bidra till en positiv utveckling för idéburen välfärd genom formuleringar i remissvar, möten med beslutsfattare eller en välskriven debattartikel? Nja, det handlar nog snarare om att fortsätta gnaga och tjata på alla ställen, vid alla tillfällen och på alla fronter där vi kan. Men om jag skulle nämna bara ett enda beslut som jag tror skulle kunna påverka oss positivt så finns det formulerat i  SOU 2019:56. Det är något så torrt som en ny liten lag med en tydlig definition av ”idéburen”. Om det blir verklighet – det är ju utrett och klart så ingenting hindrar regeringen från att lägga det på Riksdagens bord – tror jag faktiskt att en lång rad möjliga positiva konsekvenser kan bli resultatet på några års sikt. Nu gäller det ändå att vara optimist i en svår tid.

Att inte vara i Almedalen denna vecka är ärligt talat ganska skönt. Jag hoppas att alla ni som kämpat hårt denna vår får chans till återhämtning och ledighet under några sommarveckor. Bloggen gör nu uppehåll till mitten av augusti.

Trevlig sommar!

Senast uppdaterad 2020-08-26

Fler nyheter från Famna