Anders malmstenMedlemsnyheter

Fler förmåner för Famnas medlemmar

Famna har ingått nya avtal som ger medlemmar i Famna tillgång till utbildningar och tjänster till rabatterade priser.

Några av nyheterna är:

PwC:s seminarier
Alla medlemmar som så önskar får inbjudan och möjlighet att delta i samtliga frukostseminarier riktade mot ideell sektor. I höst kommer det preliminärt att handla om Värdeskapande styrelsearbete, Ledarskap. Hållbarhet och Hantering av korruption och oegentligheter.
Alla medlemmar kommer att erbjudas två unika frukostseminarier. Innehållet tas fram i samråd med Famna. En av dessa frukostar genomförs i Göteborg eller Malmö.
Främst med fokus på mindre och mellanstora medlemmar kommer ett seminarieserie om idéburen verksamhetsutveckling att tas fram i samråd med Famna. Programmet ska vara ett stöd för medlemmar som vi växa och utveckla sin verksamhet. Medlemmar i Famna erhåller en stor rabatt.

Halva priset på tjänsten Care to Translate
Care to Translate är ett medicinskt översättningsverktyg tillgängligt dygnet runt för all typ av vårdpersonal med syftet att göra vården jämlik. Care to Translate – Clinic fungerar som ett komplement till tolkar för personalen på er klinik. Verktyget kan användas när något behöver kommuniceras snabbt, t.ex. innan, under eller efter tolksamtalet, i akuta situationer såväl som i vardagligt vårdarbete.

Lägre priser hos Ekobanken och Mikrofonden
Förmånerna omfattar företagspaket med bankgiro gratis första året (värde 1 050 kr) och möjlighet att söka ett ”utvecklingslån” om högst 500 000 kr till förmånlig ränta och 80 % garanti från Mikrofonden.
Förmånerna innebär också:
– 50 % rabatt på uppläggningsavgift för lån (värde 1 500 kr)
– Ytterligare lån eller kredit med bankens vanliga villkor.
– Medlemskap i Ekobanken, grundinsats 1 000 kr. Tillkommande insats beroende på lånets storlek.
– En engagerad, personlig, tillgänglig bank som delar Famnas värdegrund.

Läs om samtliga förmåner här

Senast uppdaterad 2019-05-22

Fler nyheter från Famna