Aleksandra WassoAktuellt, Kvalitet och utveckling

Fler från Famna i utredningen om kompetensförsörjning i äldreomsorgen

Maude Kardell, välfärdsstrateg inom Bräcke diakoni, är sedan tidigare Famnas representant i referensgruppen för den statliga utredningen kompetensförsörjning inom äldreomsorgen (S 2019:04). Nu får Famna ytterligare en representant i det arbetet när Thomas Schneider, Bräcke diakonis utvecklingschef, tar plats i utredningen.

Thomas Schnedier blir medlem i den nya särskilda grupp som ska arbeta med kvalitetsindikatorer, en del av utredningens förslag. Målsättningen med detta arbete är att undersöka möjligheten att enas om ett mindre antal indikatorer. Dessa ska driva utvecklingen inom kompetensförsörjningen på området vård och omsorg om äldre i en positiv riktning.

– Stort tack till Bräcke diakoni som ordnade att Famna kunde få en plats även i den särskilda gruppen, säger Silvia Rexinger, kvalitets- och utvecklingsansvarig hos Famna.

Sedan i november 2019 har utredningen i uppdrag att stödja och initiera förändringsarbete i kommunalt finansierad vård och omsorg om äldre. Syftet är att göra det möjligt att rekrytera och behålla personal, såväl män som kvinnor. Utredningen ska förmedla goda exempel, bland annat inom välfärdsteknik.

Läs mer på utredningens webbplats. 

 

 

Senast uppdaterad 2020-11-19

Fler nyheter från Famna