Anders malmstenAktuellt, Kvalitet och utveckling, Medlemsnyheter

Fler kommuner i ökat samarbete med ideella organisationer

Aref är ensamkommande flykting. Annika och Tryggve är frivilliga som stöttar Aref, via Räddningsmissionen. Det sa klick direkt, säger Tryggve i radioinslaget nedan.

Annika, Tryggve och Aref möter livet i Sverige tillsammans: minigolf, fiska makrill, sitta i en båt igen, vilket inte var självklart för Aref efter vågorna på Medelhavet.

Räddningsmissionen är en Famna-organisation i Göteborg, som tillsammans med flera organisationer slutit avtal med Göteborg i ett så kallat IOP, Idéburet Offentligt Partnerskap.

Inslaget i P1-morgon på länk här (fem minuter)
Räddningsmissionen på länk här

 Läs mer om IOP på länkar här:
Alternativ till upphandling
Undanta välfärdstjänster från LOU – debatt om IOP
För bättre samarbeten

Senast uppdaterad 2019-08-27

Fler nyheter från Famna