Anders malmstenIdéburet företagande

Följ viktig AF-hearing via webben 23 september

Arbetsförmedlingen bjuder in aktörer inom idéburen sektor till en hearing den 23 september med anledning av myndighetens förändringsarbete. Det är ett mycket stort intresse att delta på plats i Stockholm den här dagen, därför är hearingen redan fulltecknad. Men det går att följa den via webben.

Victoria Engman Broadley

– Arbetsförmedlingen planerar stora förändringar som också påverkar idéburen sektor. Alla Famna-medlemmar som är intresserade bör ta möjligheten att lyssna på hearingen via webben, säger Victoria Engman Broadley, som kommer att representera Famna på plats i World Trade Center i Stockholm.

Den 9 maj beslutade regeringen om en förändring av Arbetsförmedlingen. Förändringen ska vara genomförd under 2021. Just nu arbetar myndigheten med att analysera ett antal punkter, bland annat hur modeller för ersättning till fristående aktörer, idéburna och privata, kan utformas. I samband med det arbetet vill Arbetsförmedlingen föra en dialog med idéburen sektor om den framtida strukturen för samverkan mellan den nya Arbetsmarknadsmyndigheten och idéburen sektor.

Sju viktiga punkter i nytt LOV-system

Arbetsförmedlingen planerar bland annat ett nytt system baserat på lagen om valfrihetssystem (LOV) där fristående aktörer matchar och rustar arbetssökande för de lediga jobben. Famna har träffat myndigheten och har då lyft följande sju viktiga punkter för idéburna aktörer inför ett nytt valfrihetssystem:

  1. Tre sektorer, inte två, ska finnas i all information om utförare/leverantörer till beslutsfattare och arbetssökande. De tre sektorerna är offentlig, privat och idéburen.
  2. En viss andel av leverantörerna bör vara idéburna, till exempel genom reserverade upphandlingar.
  3. Möjliggör samarbete genom regionala kluster av idéburna.
  4. IOP – en möjlig samverkansform mellan Arbetsförmedlingen, kommunen och flera idéburna aktörer.
  5. Inför idéburna jobbspår – till exempel idéburna aktörer tillsammans med folkhögskolor. Utnyttja den holistiska människosyn, en sammanhållen kedja av insatser, som är gemensam för idéburna.
  6. Idéhall – komplement eller alternativ till Samhall.
  7. Resultat – inför relevanta indikatorer som mäter målgruppers förflyttning och inte endast om individer har fått arbete eller ej. Idéburna möter ofta de som står längst bort från arbetsmarknaden. Därför är det viktigt att mäta de framsteg som görs och inte bara om personen får arbete eller inte.

För mer information om hearingen och hur du kan följa den via webben, klicka här.

För mer information om regeringens beslut och vad Famna tycker, klicka här.

 

Senast uppdaterad 2019-10-17

Fler nyheter från Famna