Anders malmstenAktuellt, Idéburet företagande, Medlemsnyheter

För att skapa mångfald krävs bättre villkor för idéburna

”För den idéburna sektorn som driver vård och omsorg utan vinstsyfte är det självklart att inte dela ut överskott, utan att använda alla pengar i verksamheterna”, skriver Famna-företrädarna Ulrika Stuart Hamilton, generalsekreterare Famna, Marika Markovits, ordförande Sveriges Stadsmissioner, och Martin Ärnlöv, ordförande Famna och direktor för Bräcke Diakoni.

De fortsätter:
”Att idéburna företag ofta har svårt att få tillgång till lån och riskkapital beror på att de drivs utifrån en annan logik än traditionellt kommersiellt företagande. Ändamålet är ofta brukarfokus, inte att skapa vinst till ägare.”

Artikelförfattarna är kritiska till utredningens inriktning som de menar riskerar skapa nya regleringar:
”Till de synpunkter på hur offentlig upphandling fungerar för idéburna företag, befarar vi att annan reglering nu kommer att hindra de idéburna aktörerna från att omfördela överskott eller spara från ett år till ett annat. Då förvärras situationen.”

De efterlyser regler som i stället uppmuntrar välfärdsmix, i stället för dagens regler i upphandling mm som gynnar vinstdrivande företag:
”Om Sverige ska kunna utveckla en mer balanserad välfärdsmix där idéburen vård och omsorg ska växa, inte endast överleva som en krumelur i marginalen bredvid offentlig sektor och vinstdrivande företag, måste därför klokare åtgärder till.”

Läs hela artikeln på länk här

Senast uppdaterad 2019-08-27

Fler nyheter från Famna