Anders malmstenAktuellt, Idéburet företagande, Kvalitet och utveckling, Medlemsnyheter

För bättre samarbeten

Fackförbundet Unionens tidning finns i sin helhet på pdf-länk här. Här följer ett reportage ur tidningen som handlar om IOP med intervjuer av Famna-medlemmar från Göteborgs Räddningsmission och Unizon:

Föreningsstöd eller upphandling. Tidigare har det varit alternativen för idéburna organisationer som vill samverka med kommunen. Det första är ett allmänt verksamhetsbidrag, medan upphandlingsförfarandet ofta blir ett detaljstyrt köp av tjänst.

– För oss har ingen av dessa former passat riktigt bra. Upphandling innebär att kommunen ställer detaljkrav på hur vi ska bedriva verksamheten. Vi kan inte vara de vi är, utan måste ofta anpassa oss alltför mycket, säger Emil Mattsson, direktor på Göteborgs Räddningsmission.

Organisationen arbetar med en
rad olika sociala frågor och har bland annat boenden för hemlösa, öppen förskola för barn till EU-migranter och en bred verksamhet som riktar sig till ensamkommande flyktingbarn.
 I mars 2015 slöt de, tillsammans med sex andra organisationer, Sveriges största IOP-avtal med Göteborgs stad. Det kom till för att ge ensamkommande barn och unga ett samlat stöd i form av boende och andra insatser.

emilmattsson– Sociala resursförvaltningen
bjöd både in organisationer som har boenden och de som kan erbjuda annan verksamhet. Grundfrågan för samarbetet var: hur ger vi dessa ungdomar ett riktigt bra välkomnande till Sverige? säger Emil Mattsson.

Utöver kostnaden för boendeplatser och dygnsersättning lade Göteborgs stad till 50 kronor per dygn för mervärdesinsatser, som delas mellan organisationerna. Det innebär att fadderverksamheten som Göteborgs Räddningsmission bedriver även omfattar barn som inte bor på deras boende.

– För oss som samarbetar inom avtalet sitter allt ihop. Vi tror att civilsamhället har en nyckelroll att spela för att samhället ska kunna integrera dessa barn och ungdomar.

Emil Mattsson menar att kommunerna har att vinna på IOP-avtal. Göteborgs Räddningsmission har även upphandlade verksamheter.

– I de upphandlingarna tas i regel ingen hänsyn till sociala faktorer. Det är snarare lägst pris som vinner, vilket inte direkt lägger grunden för hög kvalitet.

Även Unizon, som samlar 130 kvinno- och tjejjourer över hela landet, har drivit frågan om IOP. Unizon har en bred verksamhet med skyddade boenden, stöd och rådgivning och politiskt opinionsarbete.

– Vi står för en helhet, en särställning jämfört med privata aktörer. De kan aldrig erbjuda det vi har. Därför går vår verksamhet inte att upphandla, det är ett för trubbigt verktyg, säger Olga Persson, generalsekreterare.

unizon olga_persson_1_14raHon ser ett starkt behov av en alternativ samarbetsform. Inte minst för att verksamheten ska kunna planeras långsiktigt. I dag har många kvinno- jourer ettåriga avtal med kommunerna, och verksamhetsbidragen styrs hårt. Rådgivning och opinionsbildning har mycket svårare att få finansiering än platser i skyddat boende.

– Vi har lappat och lagat med ett extremt viktigt uppdrag. Vi hoppas verkligen att kommunerna framöver ska se helheten och satsa mer pengar, säger hon.

År 2014 inleddes processen med att Sigtuna kommun tecknade ett IOP-avtal med kvinnojouren i kommunen. Det innebar en långsiktig finansiering av jourens grundverksamhet. Enligt Olga Persson kan IOP-avtalen se olika ut. Men grunden är att kommunen lyfter in kvinno- och tjejjouren i det kommunala välfärdssystemet utan att inskränka rollen som självständig organisation.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har ställt sig positiva till IOP och även uttalat att kvinnojourer i största möjliga mån inte ska upphandlas. Olga Persson ser det som ett steg i rätt riktning. Hon menar att många kommuner är intresserade, men att det finns frågetecken rent juridiskt kring hur avtalen ska se ut. Därför kan processen ta stopp hos kommunens jurister.

– Jag anser att kommunpolitikerna måste ta ansvar över hur välfärden ska se ut i deras kommun. De ska ta beslut om IOP, inte enskilda tjänstemän.

I dag finns cirka 60 överenskommelser i landet som bygger på IOP-partnerskap. Bakom metoden står Forum, som är en intresseorganisation för civilsamhällets organisationer med social inriktning. Enligt Ludvig Sandberg, politisk sakkunnig på Forum, fanns ett tydligt behov.

– Vi blev kontaktade av organisationer som inte tyckte att upphandlingsformen fungerade för dem. Då började vi undersöka vad det fanns för alternativ och för juridiska möjligheter.

Den svenska lagen om offentlig upphandling är styrd av EU-direktiv. Därför tog Forum kontakt med EU:s jurister, som menade att det fanns utrymme för andra avtalsmodeller. Direktiven är glest skrivna just för att skapa utrymme för ländernas olikheter.

– Utifrån detta hittade vi på IOP. Tanken var ett partnerskap mellan två jämlika parter som tillsammans definierar en samhällsutmaning och sedan bestämmer vad som behövs för att lösa den, säger Ludvig Sandberg.

Han menar att IOP skulle kunna anammas i samtliga kommuner, särskilt om det tillkommer en lagstiftning som är tydlig och bra.

– Vi tror att IOP i slutändan kan innebära mycket värde för medborgarna.

Både regeringen och SKL har uttryckt sig positivt om IOP-avtalen.
 I slutet av februari överlämnades civilsamhällesutredningen ”Palett för ett stärkt civilsamhälle” till kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke med förslag om att öka civilsamhällets möjligheter att delta i upphandling.

Utredningen föreslår bland annat att upphandling av sociala tjänster eller andra särskilda tjänster vars värde understiger ”tillämpligt tröskelvärde och som inte har ett gränsöverskridande intresse” inte ska omfattas av lagen om offentlig upphandling. Detta kommer att ge kommuner och landsting ”ökad frihet och flexibilitet vid överlämnande av utförandet av sådana tjänster till idéburna organisationer utan att riskera att idéburna offentliga partnerskap strider mot upphandlingsrätten”.

Shadé Jalali, utredare på Unionen, är positiv till att det tas initiativ.

– Man måste tydliggöra det juridiska. En jurist skulle säga att det är helt juridiskt ohållbart med IOP, medan en annan skulle säga att det fungerar. För både kommunernas och den ideella sektorns skull behövs mer tydlighet, och där är det välkommet att både SKL och regeringen verkar vilja ta tag i frågan, säger hon.

 

Länk till Göteborgs Räddningsmission
Länk till Unizon

 

Senast uppdaterad 2019-08-27

Fler nyheter från Famna