Aleksandra WassoAktuellt, Medlemsnyheter

För Umeå Stadsmission var medlemskapet ett självklart val

Umeå Stadsmission är en av Famnas nyaste medlemmar. Föreningen bildades 1972 och arbetet vilar på en kristen värdegrund med en självklar öppenhet för olika livsåskådningar. Umeå Stadsmission verkar för att ge utsatta människor möjlighet att förbättra hela sin livssituation.

Genom ett diakonalt arbete som bygger på professionalism, tillgänglighet och samverkan ska Umeå Stadsmission stödja den enskilda människan att bygga upp en tro på sig själv, få tillit till sin egen förmåga och att bli delaktig i samhället. Vi vill bidra till ett mänskligare samhälle för alla. Ett samhälle där alla har makt att forma sina egna liv och får känna kärlek, värme och trygghet, säger Johan Tovetjärn, direktor på Umeå Stadsmission.

– Att gå med i Famna kändes som ett självklart val eftersom de andra Stadsmissionerna redan är medlemmar. Vi hoppas få nytta av medlemskapet i form av nätverk, kunskapsspridning och opinionsbildning, säger Johan Tovetjärn.

Johan Tovetjärn fortsätter att berätta om hur kvalitetsarbete står högst upp på dagordningen. Stor vikt ligger på föreningens insatser, tid och ekonomiska medel så att de gör så stor nytta som möjligt, för både samhället och enskilda individer. 

Framöver kommer vi att arbeta mer systematiskt med att bemöta hemlöshet, till exempel genom att utveckla vår matutdelning. Vi har även ett utvecklingsprojekt inom området barn och unga, där vi ser över vilka fler insatser som kan vara aktuella att vi bidrar med i samhället ur ett lokalt och regionalt perspektiv, avslutar Johan Tovetjärn.

Johan Tovetjärn, Direktor, Umeå Stadsmission

Läs mer om Umeå Stadsmission här.

 

Senast uppdaterad 2021-10-26

Fler nyheter från Famna