Anders malmstenMedlemsnyheter

Föreläsningsfilmer om omvårdnad i palliativ vård

Betaniastiftelsen och Palliativt Kunskapscentrum i Stockholms län har tillsammans tagit fram åtta korta vid videoföreläsningar om omvårdnadsåtgärder vid olika symptom i palliativ vård. Filmerna är ungefär sex minuter långa och behandlar teman som andnöd, illamående, oro/ångest, förvirring, smärta, munvård, trycksår och symptomskattning. Läs mer här

Senast uppdaterad 2019-03-17

Fler nyheter från Famna