Anders malmstenAktuellt, Idéburet företagande, Kvalitet och utveckling

Förenkla för idéburna aktörer inom välfärden

”Många gånger har idéburna organisationer inte kapacitet nog att konkurrera med kommersiella företag som ofta har större resurser och bättre möjligheter att vinna en upphandling. De ideella krafterna kan mycket väl vara ett viktigt komplement till statliga, kommunala och kommersiella verksamheter men för det behövs politiskt mod och innovativa lösningar”, skriver tre jurister bland annat med anledning av regeringens nya utredning om idéburen välfärd.

Juristerna har ett antal konkreta förslag på förändringar av upphandlingsregler och praxis. De konstaterar att EU-reglerna ger rättsligt utrymme för kommuner och landsting att upphandla på helt andra sätt än idag. Det är svenska regler och tolkningar som sätter hinder, inte EU-regler. Andra regler och annan praxis ryms mycket väl inom EU-direktiven, och skulle gynna mångfald och fler aktörer.

”Det finns flera exempel på mindre bra upphandlingar där idéburna organisationer med många års erfarenhet fått stå tillbaka till förmån för kommersiella företag. I det här sammanhanget kan nämnas äldrevård och kvinnojourer.”

Läs hela artikeln

Senast uppdaterad 2019-08-27

Fler nyheter från Famna