Aleksandra WassoAktuellt

Förenklade regler kan öka tillgång till lokaler för civilsamhället

Skatteverket föreslår nya regler som kan underlätta för organisationer med momsbefriad verksamhet att hyra lokaler. Syftet är att förenkla regelverket och öka möjligheten för hyresvärdar att bli frivilligt skattskyldiga för moms när de hyr ut lokaler. I dagsläget blir de momsbefriade verksamheterna utestängda från delar av hyresmarknaden eftersom att fastighetsägaren vill undvika merkostnaden som uppstår vid uthyrning till momsbefriad verksamhet. Vilket är ett reellt problem för flera av Famnas medlemmar.

Läs hela artikeln på Altinget.

 

 

Senast uppdaterad 2022-06-17

Fler nyheter från Famna