Aleksandra WassoAktuellt

“Förhindra mänskligt lidande var det än uppstår” – Civilsamhällets praktikanter besöker Röda Korset

Fr. vänster: Emma Svedenblad, praktikant på Fremia; Kajsa Sandberg, praktikant på Famna; Fatemeh Payam, praktikant på Famna; Fanny Sandqvist Johansson, praktikant på Forum och Volontärbyrån; Johannes Leissner, praktikant på Famna; Elsa Eriksson, praktikant på Giva Sverige; samt bakom kameran David Hellqvist, praktikant på Famna

På Röda Korset Sveriges huvudkontor vid Mariatorget i Stockholm välkomnades alla praktikanterna från Famna, Forum, Fremia och Giva Sverige för att lära sig mer om verksamheten och Röda Korsets internationella, samt nationella, arbete.

Röda Korsets sakkunniga Afamia Maraha tog emot praktikanterna och började passet med att berätta om hur Röda Korset startade utifrån en mans önskan om att det skulle finnas lagar även under krig, och hur det senare utvecklats till en av världens starkaste civilsamhällesorganisationer med närvaro i 192 länder och en självklar roll i den globala krishanteringen.

Efter introduktionen fick praktikanterna träffa representanter från den nationella och den internationella avdelningen som berättade mer specifikt om deras arbete. Nationellt jobbar Röda Korset med att möta människor som behöver mänsklig kontakt. Mer precist så hjälper de familjer som skiljts åt med att förenas, de besöker frihetsberövade i häkten och på anstalter, agerar läxhjälp, umgås med ensamma pensionärer, och mycket annat som hjälper individer som känner att de glömts bort av resten av samhället.

Det internationella arbetet sköts av en samordning från Bryssel som kopplar ihop de lokalföreningar som finns i 192 länder. Alla dessa länder kan vi kris be resterande länders Röda Korset/Röda Halvmåne föreningar om stöd. Både det internationella och det nationella arbetet sköts utifrån sju stycken grundprinciper:

  1. Humanitet
  2. Opartiskhet
  3. Neutralitet
  4. Självständighet
  5. Frivillighet
  6. Enhet
  7. Universalitet

Senast uppdaterad 2023-01-30

Fler nyheter från Famna