Aleksandra WassoGeneralsekreterarens blogg

Forskare visar hur idéburna kan undantas

Flera utredningsförslag på sistone lägger nya kostnader, ny byråkrati och nya regleringar på idéburen sektor. Både välfärdsutredningens vinstbegränsningar och öppenhetsutredningen, som vill att idéburna verksamheter betraktas som myndigheter, visar på behovet av ett rejält undantag. Vi får ofta höra att ett sådant undantag är omöjligt. Men nyligen överlämnade vi till utredaren ett genomarbetat förslag som visar hur avgränsningen kan gå till.

Famna tog initiativ till en gedigen metodgenomgång för att visa att det går. Vi anlitade en välmeriterad forskare, ekon dr Torbjörn Einarsson vid Handelshögskolan i Stockholm, för att skriva en rapport till Välfärdsutredningen om lämpliga metoder för att avgränsa sektorn i offentlig statistik. Vi skrev om initiativet på DN-debatt.

Själva rapporten, som skrivits av Torbjörn Einarsson, finns på länk här. 

Inte bara välfärdsutredningen utan även ”Ökad insyn i välfärden” (SOU 2016:62) med förslag om hur offentlighetsprincipen ska tillämpas i idéburna verksamheter, skulle må bra av att läsa vår forskarrapport. Vi har skickat med den som bilaga i vårt remissvar.

Medlemmarna syns
Åsa Grimlund Milltoft, Unga Kvinnors Värn, Haig Damirijan, Edsätrahemmet, Nilla Helgesson, Skyddsvärnet, Birthe Wallin, Skåne stadsmission m fl är några av de Famnamedlemmar som synts i media i frågan om hur vinstbegränsningen skulle påverka deras verksamheter.

Vi gick igenom allas årsredovisningar för 2015 och upptäckte att nästan hälften hade ”för höga” resultat det året om välfärdsutredningens förslag då hade gällt. Jag var förvånad över resultatet. Dels hade jag själv trott – felaktigt – att idéburen sektor inte skulle drabbas av regelverket eftersom alla återinvesterar vinsten. Dels var det större andel av Famnas medlemmar som hade hyfsat goda överskott att återinvestera det året. Vän av ordning invänder då kanske att välfärdsutredningens förslag faktiskt har en treårsregel och att ett enstaka år av positivt ekonomiskt resultat inte skulle få den effekten. Men då frågar jag mig vad poängen är med ett förslag som tvingar idéburna verksamheter att med jämna mellanrum gå med minus? Även våra medlemmar behöver buffertar och kapital för att utvecklas och växa. Och dessutom skulle utredningen enligt sina direktiv lägga fram förslag som underlättar för idéburna verksamheter, inte tvärtom!

Senast uppdaterad 2017-02-22

Fler nyheter från Famna