Aleksandra WassoAktuellt

Forskningsprojekt önskar Famna-hjälp

Mälardalens högskola driver ett forskningsprojekt om hur vårdbiträden och undersköterskor inom hemtjänst och särskilda boenden har upplevt sin arbetsmiljö och hälsa under pandemin. Projektet har tagit fram en enkätundersökning som de hoppas att Famnas medlemmar och de aktuella yrkesgrupperna vill besvara den.

– Efter samtal med Famna har enkäten utformats så att svar från idéburna verksamheter inte bakas in under privata arbetsgivare. Idéburna finns därför som ett eget alternativ i samband med bakgrundsinformation om vilken typ av arbetsgivare den svarande har. Famnas förhoppning att svaren för idéburna verksamheter ska kunna jämföras med kommunala och privata vinstdrivande, säger Silvia Rexinger, kvalitets- och utvecklingsansvarig hos Famna.

– Vi vill nu hjälpa Mälardalens högskola att sprida enkäten till våra medlemmar och uppmuntrar er att sprida den vidare till era anställda, säger Silvia Rexinger.

Det finns i nuläget ingen skarp deadline. Projektet tar emot svar åtminstone våren ut.

Länk till enkäten och information.

Enkäten finns på svenska, engelska, somaliska och arabiska. Observera att man behöver skrolla ned för att välja vilket språk man vill svara på och efter det kommer till enkäten.

Länk till projektets hemsida.

 

 

Senast uppdaterad 2021-06-03

Fler nyheter från Famna