Anders malmstenAktuellt, Idéburet företagande, Kvalitet och utveckling

Förslag om ideellt driven välfärd

Om Vänsterpartiet skulle få igenom sitt förslag om vinster i välfärden ska anställda ges möjlighet att ta över privat driven verksamhet. En fond på en miljard kronor skulle skapas för att stödja övertagandet och även hjälpa offentligt driven välfärd som vill öka personalinflytandet.

Att ersätta privat driven välfärdsverksamhet med ideellt driven är en trend som i princip alla partier är inne på, anser Lars Pettersson, generalsekreterare i Famna — Riksorganisationen för idéburen vård och omsorg.

– Vi välkomnar naturligtvis en sådan politik, säger han till TT.
Han betonar att Famna inte har några åsikter om V:s förslag om att förbjuda vinstuttag i välfärden, men noterar att han ser förslag eller tankar som går i de idéburna organisationernas riktning från partier av olika färg och från båda blocken i Sverige.

– Alla har visat stort intresse för oss. Den marschen är anträdd från ett brett spektrum av partier.

Han tror att internationella influenser från andra EU-länder börjat göra större intryck i Sverige.

– Sedan tror jag också att det beror på den kritik som kommit mot privata företags verksamhet, säger Pettersson.

(utdrag ur DNs artikel)

Läs hela artikeln från DN här <<<

Senast uppdaterad 2019-08-27

Fler nyheter från Famna