Det var i januari i år som de nya bestämmelserna infördes som innebär att kommuner och regioner kan reservera upphandlingar enbart till idéburna aktörer. En förändring i LOU, som Famna kämpat länge för att få till.

Nu verkar det som att de första kommunerna att tillämpa de nya möjligheterna kommer vara Sveriges två största städer, Stockholm och Göteborg.

 

Rubrik

– Det är otroligt glädjande att se att två kommuner nu verkar göra verklighet av de nya möjligheterna och väljer att tillämpa dem. Förhoppningsvis gör det att fler följer efter, säger Famnas generalsekreterare Ulrika Stuart Hamilton.

När det gäller utmärkelsen att bli först att använda de nya bestämmelserna verkar det bli Sveriges andrastad som kniper den. Upphandlingen av hospiceplatser publicerades i slutet av april och har 18 maj som sista anbudsdag. I nuläget finns inga privata aktörer som erbjuder samma tjänst, men anbudet gör ändå tydligt att det är specifikt idéburna aktörer man vill jobba med, även i framtiden. Avtalet för det vård- och omsorgsboende på Södermalm i Stockholm, som också är aktuellt för en idéburen upphandling, drivs av Stockholms sjukhem fram till sista januari 2024. Där krävs också beslut av kommunstyrelsen och fullmäktige innan det är helt klart.

– En stor del av vårt arbete i år är tänkt att ägnas åt att sprida kunskap om de nya möjligheterna som de nya delarna av LOU och LOV ger. Det kommer bli betydligt lättare när det finns konkreta exempel att visa upp, säger Ulrika Stuart Hamilton.

Senast uppdaterad 2023-05-04