Upphandlingen rör vård- och omsorgsboendet Hornskroken, ett boende med demensinriktning som i dagsläget har 53 platser. Upphandlingen omfattar också Pensionat Hornskroken som består av 4 korttidsplatser och en dagverksamhet med plats för 6 personer. Avtalet sträcker sig fram till 2027 med möjlighet till förlängning.

– Vi vet att mångas blickar kommer att riktas mot detta pionjärfall, ett första case där de nya möjligheterna tillämpas. Jag hoppas därför verkligen att alla Famna-medlemmar som redan driver äldreboenden, eller framöver kan tänka sig att driva äldreboenden, tar del av information och om möjligt skickar in ett anbud, säger Ulrika Stuart Hamilton, generalsekreterare på Famna.

Senast 22 augusti ska den som vill delta lämna in sitt anbud. I september fattas sedan tilldelningsbeslut och i februari nästa år planeras tillträde. Redan idag drivs boendet av en idéburen aktör, nämligen Stockholms sjukhem.

Här hittar du annonsen i sin helhet.