Anders malmstenAktuellt, Idéburet företagande

Fortsatta problem för Famnamedlemmar i höst

Över 100 miljoner kronor räknar trettiosex Famnamedlemmar med att förlora under hösten till följd av coronakrisen. Det framgår av en snabbenkät som Famna genomfört i augusti.

Coronapandemin fortsätter att drabba många av Famnas medlemmar även nu när smittspridningen avtagit. Under våren genomförde Famna en undersökning bland sina medlemmar för att kunna informera regeringen om vilka stödinsatser som krävs för att inte stora delar av den idéburna välfärden ska hamna i allvarliga problem.

Slutsatsen i våras var att de åtgärder som regeringen vidtagit ofta var anpassade till privata företag vilket gjorde att många idéburna aktörer inte ens kunde söka stöden. Detta framgår av den rapport som Famna överlämnade till kultur- och demokratiminister Amanda Lind, som är ansvarig för civilsamhällesfrågorna i regeringen. Läs mer om vårens rapport via denna länk.

Den enkät som Famna genomfört nu i augusti har besvarats av trettiosex medlemmar. Resultatet av enkäten använde Famna redan vid ett möte med socialminister Lena Hallengren i förra veckan. I mötet deltog också Vårdföretagarna.

Enkäten visar bland annat de medlemmar som besvarat enkäten uppskattar att deras inkomstbortfall för augusti-december 2020 kommer att uppgå till över 100 miljoner kronor.

– De som drabbats hårdast är inte så förvånande Famna största medlemmar, Stockholms Sjukhem, Ersta diakoni och Bräcke diakoni. Men där finns små och mellanstora medlemmar som verkligen kämpat på och nu förlorat de små marginaler de hade, säger Ulrika Stuart Hamilton, Famnas generalsekreterare.

– Tack till alla som hade tid och möjlighet att med vändande post bidra. Den här typen av aktuell information betyder mycket när vi träffar statsråd och andra politiker. Det hjälper oss att visa bilder från verkligheten, som har stor betydelse i vårt påverkansarbete, säger generalsekreterare Ulrika Stuart Hamilton.

Senast uppdaterad 2020-09-24

Fler nyheter från Famna