Aleksandra WassoAktuellt, Idéburet företagande

Förvärv och integration av verksamheter

Förvärv kan hjälpa en organisation att nå nya mål och realisera nya möjligheter. Vilka framgångsfaktorer bör en följa för att lyckas?

Marcus Johansson och Hampus Hansson från PwC höll ett morgonseminarium om förvärv och integration där de förklarar hur man på ett bra sätt kan införliva processer, rutiner, kulturer och strukturer i det nya förvärvet. Nyckeln till en lyckad integration är en detaljerad plan för vad en vill göra och åstadkomma. Att förbereda, planera och genomföra en integration av två verksamheter är en omfattande process som kräver kunskap, tid och resurser.

Hur säkerställer man en lyckad integration?

Planeringsfasen är mycket viktig för att lyckas med en integration, menar Marcus Johansson. Det är ett komplext projekt som kräver att man har en plan för vad man vill göra eller åstadkomma. Full potential nås bäst då verksamheten lägger mycket fokus på kommunikation med de anställda. Idéburna verksamheter tenderar att ligga i framkant med sin kommunikation, förklarar Marcus Johansson.

Vidare listar Marcus Johansson och Hampus Hansson sju av de viktigaste punkterna att ha i åtanke för att trygga integrationen: 1) Säkerställ att det tänkta förvärvet har en strategisk och organisatorisk match. 2) Genomför en ordentlig företagsbesiktning. 3) Påbörja planeringen av integrationen och involvera integrationsteamet i god tid, gärna redan i identifieringsfasen. 4) Sätt upp ett projektkontor med dedikerade resurser för integrationen. 5) Säkerställ att aktiviteterna i integrationsplanen har tydlig ansvarsfördelning och följs upp regelbundet. 6) Ha tydlig kommunikation och hantering av kulturella frågor genom hela förvärvsprocessen. 7) Ta hjälp av rådgivare i de områden där verksamheten saknar erfarenhet.

Vad är skillnaden mellan förvärv i den privata respektive idéburna sektorn?

Marcus Johansson förklarar att förvärv i den privata sektorn inte skiljer sig från den idéburna sektorn då det generellt fungerar på samma vis. I riskkapitalbranschen kan det finnas ekonomiska intressen som innebär att en måste vara effektiv. Det är inte samma fokus i den idéburna sektorn.

– I mångt och mycket, i de rent praktiska detaljerna, så skiljer det sig egentligen ingenting. Om ni ska förvärva ett bolag eller integrera, så ska ni ändå ha en organisation som ska vara en och samma. Det gäller att få era två olika idéburna organisationer att fungera i praktiken som en och samma verksamhet om man har det som integrationsmål, säger Marcus Johansson.

Klara Rapp summerade slutligen seminariet med att kultur och värderingar är viktiga i den idéburna sektorn för hur verksamheter formar sitt varumärke efter ett förvärv.

Om du missade seminariet finns här en inspelning.

 

Senast uppdaterad 2021-10-26

Fler nyheter från Famna