Anders malmstenAktuellt

Från Forums nyhetsbrev

 

Stort intresse när Centrum för civilsamhällesforskning invigdes

Närmare 80 personer från civilsamhället, myndigheter, departement och akademi var på plats när Ersta Sköndal Bräcke högskolas nya forskningscentrum invigdes i september. Centrum för civilsamhällesforskning blir en plats där kunskap och forskning inom civilsamhällesområdet kan samlas och vidareutvecklas.

Läs mer här

Högsta Förvaltningsdomstolen prövar Alingsås

Högsta Förvaltningsdomstolen har nu meddelat prövningstillstånd i det uppmärksammade Alingsåsfallet. Fallet rör ett IOP-avtal, om bland annat driften av ett äldreboende, som har ingåtts mellan Alingsås kommun och Bräcke Diakoni.

Protokollet från Högsta förvaltningsdomstolen

SKL står bakom överklagan

Senast uppdaterad 2019-11-14

Fler nyheter från Famna