Anders malmstenAktuellt, Kvalitet och utveckling

Från SYLF (Sveriges Yngre Läkares Förening) och Handikappförbunden kommer en debattartikel om jämlik vård.

Artikeln bygger bl.a. på en ny rapport från SYLF om ”Jämlik vård ur underläkarperspektiv”. De skriver i debattartikeln:

”Svensk sjukvård är bra, men inte lika bra för alla. Vilka läkemedel du erbjuds, och hur länge du får vänta på cancervård är geografiska skillnader i vården som fått stor uppmärksamhet på senare tid.”

”Många problem som uppstår i vårdmötet härrör från att vården inte anpassas till individen i tillräcklig utsträckning – jämlik vård innebär inte identisk vård åt alla patienter, utan tvärtom, olika vård utifrån varje patients unika förutsättningar och behov.”

Läs hela debattartikeln

Senast uppdaterad 2019-08-27

Fler nyheter från Famna