Aleksandra WassoAktuellt

Fremia – ny arbetsgivarförening för civilsamhället

I början av september aviserade Arbetsgivarföreningen KFO och Arbetsgivarförbundet Idea att de går samman och bildar Fremia vid årsskiftet 2020/2021.

Det blir Sveriges största oberoende arbetsgivarförening och företräder kooperativa, värderingsstyrda företag, idéburen välfärd och civilsamhällets organisationer. Den nya organisationen kommer initialt att samla 5 600 medlemsföretag med tillsammans 150 000 anställda. Fremia kommer att erbjuda både arbetsgivarservice och intressepolitiskt påverkansarbete.

Famna välkomnar att en ny stor och självständig arbetsgivarorganisation har bildats. Jag tror att den nya organisationen, som omfattar många av civilsamhällets aktörer, inklusive folkbildning, vård och social omsorg, arbetsintegrerande verksamheter och ideella organisationer, bidrar till att stärka civilsamhället i samhällsdebatten, säger Ulrika Stuart Hamilton, generalsekreterare i Famna.

Läs mer om Fremia här.

Senast uppdaterad 2020-10-22

Fler nyheter från Famna