Aleksandra WassoMöten och arrangemang

Frukostseminarium om finansiering

Famna hälsar välkommen till ett digitalt frukostseminarium om finansiering den 14 oktober.

Impact Invest har genomfört en förstudie om finansiering där flera av Famnas medlemmar ingått. Vilka behov finns och vilka aktörer möter dessa behov? En social investeringsfond föreslås, vars målgrupp är idéburna välfärdsaktörer och socialt drivna entreprenörer. Varken statliga eller privata finansiärer har rätt uppdrag eller fokus för att försörja idéburen sektor med riskkapital. Genom en social investeringsfond vill Impact Invest erbjuda en mix av möjliga finansieringslösningar som utgår från behoven och med villkor som är anpassade till de resultat som idéburna verksamheter vill uppnå. Detta kan bidra till tillväxt inom den idéburna sektorn. Frukostseminariet pågår mellan klocka 8 och 9. Här finns anmälningslänk.

 

Senast uppdaterad 2021-10-26

Fler nyheter från Famna