Anders malmstenAktuellt, Idéburet företagande

Så skapar man tillväxt i idéburna verksamheter

Intresserad av resultatet från Famnas Tillväxtprojekt, som nyligen avslutades? Då kan du läsa den nya vägledningen “Dags att växa utan växtvärk” eller hänga på seminarieserien som kommer till våren. Vi ställde några frågor till Klara Rapp om tillväxtarbetet.

Klara Rapp, projektledare för Famnas Tillväxtprojekt.

Du var projektledare för Famnas Tillväxtprojekt som nyligen avslutades. Kan du berätta om resultatet av projektet?

Tillväxtprojektet som finansierats av Tillväxtverket och samlade nio av Famnas medlemmar och syftade till att öka den idéburen sektorns del av välfärden. Projektet pågick från november 2019 till oktober 2020. Rent konkret har projektet resulterat i att de deltagande organisationerna har tagit fram varsin genomarbetad tillväxtstrategi.

Hur kommer de medlemmar som inte var med i Tillväxtprojektet att kunna ta del av erfarenheterna därifrån?

Praktisk vägledning för idéburna aktörer som vill växa sin verksamhet. Ladda ner dokumentet genom att klicka på bilden.

Det blir en seminarieserie under våren 2021 där vi kommer att fokusera på de kunskapsblock som var en del av Tillväxtprojektet, så som upphandling, ledarskap och att kommunicera mervärde och särart. Man får gärna läsa och ladda hem  ”Dags att växa utan växtvärk – praktisk vägledning för idéburna organisationer”, en skrift vi tog fram under projektet (klicka på bilden av vägledningen här till höger).

Vilka var de viktigaste lärdomarna som kom fram i projektet?

Vi har sammanfattat lärdomarna i fem punkter.

 1. Utifrånperspektiv och kunskap.
  Utveckling handlar om att tänka i nya banor,  vilket kräver kunskap. Ett sätt att föra in kompetens i verksamheterna är att rekrytera både styrelse och personal med perspektiv från olika sektorer. Strategier för kompetensutveckling och kompetensförsörjning behöver tas fram samtidigt som utvecklingsplaner och tillväxtstrategier. Många idéburna aktörer är små, därför är nätverk och kunskapsutbyte viktigt för att de ska kunna stödja varandra i utvecklingen.
 2. Mervärde och särart.
  Idéburen sektor har något som många företag efterfrågar, ett högt engagemang hos medarbetarna. Organisationerna har en stabil grund i sina starka värderingar. Det vi sett är att det mervärde detta ger är en av sektorns stora möjligheter. Att styra och leda en organisation utifrån värderingar innebär att värdeord inte bara är ord på ett papper, utan de ger organisationer kraft, ökat välmående och högre effektivitet. När en organisation har en stabil kultur som  bottnar i värderingar är det lättare att överföra dessa värderingar till nya verksamheter.
 3. Mod och vilja.
  Mod och vilja är två av de viktigaste faktorerna för att skapa utveckling, tänka och göra nytt. Mod att prova nytt och ta risker, både i styrelsen och i ledningen. Mod att hålla ut i utvecklingsprocesser, som både tar tid och kan vara slitsamma för organisationen.
 4. Kärleksfullt ifrågasättande.
  För att skapa utrymme för utveckling kan man behöva se över sin verksamhet. Många verksamheter i idéburen sektor har varit verksamma under lång tid. Strukturer, processer och kompetenser i organisationen kan behöva ses över och utvecklas för att skapa förutsättningar för det som man önskar att göra.
 5. Långsiktighet.
  Organisationerna behöver ta hänsyn till de långsiktiga processerna i lokalt påverkansarbete för att skapa förutsättningar för bra avtal med kommuner och regioner. Idéburen sektor har örat mot marken och ser ofta utmaningar och lösningar på samhällsproblem innan någon annan aktör. Idéburen sektor kan lösa många samhällsutmaningar. Det organisationerna kan göra utifrån sitt perspektiv är att skapa goda relationer med politiker och tjänstemän lokalt och arbeta för långsiktiga relationer.
  Om man vill arbeta med att förvärva andra verksamheter är det också något som tar lång tid. Verksamheter som önskar att genomföra förvärv behöver tänka långsiktigt.

Vilka medlemmar deltog i projektet?

Det var nio medlemmar som deltog:

 • Diakonistiftelsen Sammariterhemmet
 • Eskilstuna Stadsmission
 • Knivsta pastorat
 • Linköpings Stadsmission
 • Rädda barnen välfärd AB
 • Skåne Stadsmission
 • Skyddsvärnet anno 1910
 • Stiftelsen Gyllenkroken
 • Stiftelsen Norrbyvälle gård

Senast uppdaterad 2021-01-27

Fler nyheter från Famna